Text Layer

Volební program

PhDr. Jiří Čejka

historik, starosta
a kandidát
na vinohradského starostu

Vážení Vinohraďané,

z vaší vůle stojím v čele vinohradské obce bezmála 16 let. Letošní volby (konat se budou 5. a 6. října) jsou i pro mne velkou změnou, neboť kandiduji za vinohradské občanské sdružení nezávislých kandidátů nesoucí název Jiří Čejka s občany pro Vinohrady. Z bývalé strany jsem letos odešel, spolu s dalšími, pro velké výhrady k její činnosti v horních patrech i na místní úrovni.

Se svými kolegyněmi a kolegy z vinohradského sdružení Jiří Čejka s občany pro Vinohrady hodláme s Vaší pomocí pokračovat ve správě obce tak, aby na Vinohradech bylo nadále dobře:

strom

budeme nadále prosazovat zdravé životní prostředí (např.: péči o veřejnou zeleň, výsadbu a dosadbu stromů a zeleně vůbec, budování pítek a rozprašovačů vody pro ochlazování vzduchu, dbát na čistotu ovzduší, minimalizovat hluk atd.)

bydleni

chceme trvale zkvalitňovat bydlení v obecních domech, nehodláme zvyšovat nájemné nad rámec zákonných povinností, budeme i nadále dodržovat zodpovědnou bytovou politiku vycházející především z bytového pořadníku, na Vinohradech nezodpovědné a neplatící nájemníky nechceme

auto

hodláme průběžně vytvářet nová parkovací místa, zajistit zřízení velkokapacitních parkovacích domů vedle bývalého K masa na Věstonické a při OD Billa

ztp

samozřejmou pozornost budeme věnovat našim hendikepovaným spoluobčanům, seniorům, rodinám s dětmi a matkám i otcům samoživitelům

děti

hodláme zbudovat další venkovní cvičiště v jižní části Vinohrad a pokračovat v renovacích venkovních hřišť

psi

budeme usilovat o zřízení nového výběhu pro psy po konzultaci s majiteli psů

chodnik

budeme pokračovat v rozsáhlých opravách vinohradských chodníků – především dlážděním, které je šetrnější k životnímu prostředí, je estetičtější, snadněji opravitelné

tunel

nadále budeme prosazovat řešení Velkého městského okruhu v prostoru Vinohrad vinohradským tunelem coby prioritou této stavby

skoly

budeme významně podporovat vinohradské školství i vinohradskou kulturní činnost

komunikace

budeme naslouchat přáním a námětům občanů, jak zlepšit zdejší život (např.: veřejné hodiny, úpravy MHD, umístění laveček, odpadkových košů atd.)

bezpecnost

zasadíme se o navýšení počtu policistů ve vinohradských ulicích

cistota

chceme nadále zlepšovat čistotu a pořádek na Vinohradech

O nás

PhDr. Jiří Čejka

historik, starosta
a kandidát
na vinohradského starostu

Vážení vinohradští spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat k letošním obecním volbám, které se i na Vinohradech konají ve dnech 5. a 6. října (v pátek a v sobotu). Vaše účast ve volbách a Vaše hlasy jsou důležité neboť významně ovlivní život Váš i Vašich blízkých v našem společném vinohradském domově. Vinohraďané, v čele naší obce stojím bez mála dnů 16 let a spolu se svými kolegyněmi a kolegy a s Vaší pomocí hodlám pokračovat v práci pro obec – aby se na Vinohradech přijatelně žilo.

Mnozí jste si povšimli, že již nekandiduji za jistou politickou stranu, kterou jsem po téměř třiceti letech s dalšími opustil pro nesouhlas s kroky a jevy v této straně jak na vrcholné, tak i na místní úrovni. Nyní se ucházím o Vaši přízeň s dalšími dvaceti vinohradskými občany jako nezávislí kandidáti ve sdružení nesoucím název Jiří Čejka s občany pro Vinohrady.

Vážení spoluobčané,

ujišťuji Vás, že já osobně i mí kandidující kolegové, hodláme se vší odborností a pokorou prosazovat a hájit vaše zájmy a Vaše vidění rozvoje Vinohrad.

Kandidátní listina

1. PhDr. Jiří Čejka
63 let
starosta Vinohrad a historik
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

2. Bc. Michal Krejsa
33 let
referent správních činností
a kronikář Vinohrad
bez politické příslušnosti

3. prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.,
63 let
univerzitní profesor,
prezident Unie akvaristů ČR
bez politické příslušnosti

4. PhDr. Lukáš Karnet
41 let
předseda Krajské rady
zdravotně postižených
bez politické příslušnosti

5. Bc. Luděk Stix, DiS.,
30 let
pracovník ve strojírenství
bez politické příslušnosti

6. Miroslava Lamplotová
64 let
zdravotní laborant
bez politické příslušnosti

7. Michal Soldán
33 let
referent správních činností
bez politické příslušnosti

8. Stanislav Kopřiva
62 let
malíř
bez politické příslušnosti

9. Ing. Vladimír Licha
76 let
technický pracovník v telekomunikacích
bez politické příslušnosti

10. Filip Lamplota
30 let
obchodní zástupce
bez politické příslušnosti

11. Dr. Luděk Šubert
69 let
důchodce a vojenský historik
bez politické příslušnosti

12. Mgr. Jana Nováčková
53 let
učitelka, soudní tlumočnice, překladatelka
bez politické příslušnosti

13. Marek Ondrák
35 let
automechanik
bez politické příslušnosti

14. Milena Rojtová
57 let
vychovatelka
bez politické příslušnosti

15. Ing. Arnošt Zahrádka
77 let
technolog a výzkumný pracovník
bez politické příslušnosti

16. Ing. Gabriela Krejsová
25 let
finanční účetní
bez politické příslušnosti

17. František Chudáček
79 let
důchodce a stavbyvedoucí
bez politické příslušnosti

18. PhDr. Leoš Spáčil
49 let
ředitel zařízení sociálních služeb
bez politické příslušnosti

19. Ing. Miloslav Fabiánek
76 let
důchodce
bez politické příslušnosti

20. Jan Neubauer
75 let
předseda organizace tělesně postižených Vinohrady
bez politické příslušnosti

21. PhDr. Jana Huňáčková
57 let
středoškolská učitelka
bez politické příslušnosti

Podpořte celý náš tým

Celý tým

Vážení Vinohraďané,

hodláte-li mne a mé kolegy co nejvíce podpořit, zakřížkujte na hlasovacím lístku políčko našeho sdružení Jiří Čejka s občany pro Vinohrady.

Podpoříte nás tak všemi svými 21 hlasy.

Děkuji Vám, Jiří Čejka

Podařilo se uskutečnit

Vážení Vinohraďané,

stojím v čele naší obce a vedu ji s Vaší pomocí bezmála 16 let.
Během oné doby se podařila celá řada užitečných a prospěšných kroků, zlepšujících život na Vinohradech.
Například se podařilo:

 • zbudovat obytné a obchodní centrum uprostřed obce – OC 2

 

 • rozšířit centrální park na Pálavském náměstí

 

 • provést masivní výsadbu a dosadbu veřejné zeleně (v čase veder velmi ceněno)

 

 • zřídit velkokapacitní parkovací dům na Vlčnovské ulici, zlepšení průjezdnosti budováním podélných stání, rozšiřovat parkovací možnosti (např.: při opravě silniční komunikace na Pálavském náměstí a podobně)

 

 • říci stop hracím automatům a prosadit jejich zákaz na Vinohradech
 • zbudovat a opravit dětská hřiště a některá veřejná sportoviště a venkovní cvičiště

 

 • zřídit veřejné cvičiště v areálu na Bzenecké ulici

 

 • zahájení oprav chodníků dlážděním (zahájeno vydlážděním chodníku od Pálavského nám. kolem ZŠ Mutěnická po Bořetickou ulici)

 

 • zachovali jsme výši nájemného v obecních bytech pro drtivou většinu nájemníků

 

 • založit vinohradský vinohrad a podpořit zdejší vinohradnickou tradici – Vinohrady jsou vinařskou obcí České republiky s velkou tradicí a uznávanou výstavou vín

 • přivést na Vinohrady střední školy, školky a zájmová sdružení (v objektu bývalé ZŠ Bzenecká)

 

 • zbudovat nový společenský a kulturní sál z bývalé školní jídelny na Bzenecké 23

 

 • zřídili jsme veřejné záchodky ve středu obce

 

 • prosadili jsme generální opravu vinohradského veřejného osvětlení

 

 • a provedli jsme řadu dalších viditelných i méně viditelných kroků ve prospěch obyvatel Vinohrad

Volební lavička

Volební Lavička

Volební lavička je webový projekt sloužící voličům i politikům. Je to místo setkávání a chce přispět ke zlepšení veřejné správy naší země. Byla vytvořena týmem výzkumníků, kteří pracují na Univerzitě Karlově a Akademii věd ČR.

Politici a političky kandidující do komunálních voleb 2018 zde dostávají prostor představit své zkušenosti, programové priority a zajímavosti ze života svého i ze života obce. Podívejte se sami, kdo kandiduje na Vinohradech a co chce pro ně prosadit:

www.volebnilavicka.cz/obec/brno-vinohrady-551279

 

 

Kontaktujte nás

Napíšete nám svůj dotaz či názor. Rádi odpovíme.

Nezapomeňte prosím vyplnit údaje označené symbolem *.

Jméno a příjmení: *

E-mail: *

Text zprávy: *

Prosím před odesláním klikněte na text Nejsem robot: *

Copyright 2018 © Jiří Čejka s občany pro Vinohrady

Fotografie: Bc. Luděk Stix, DiS.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků
a fotografií je bez souhlasu volebního uskupení Jiří Čejka s občany pro Vinohrady zakázáno.