2 etapa obnovy elektroinstalací bytových domů pokračování – Pálavské nám. 6, 7, 8, 9

Vážení nájemníci,

v rámci 2. etapy obnovy elektroinstalací ve společných prostorách obecních bytových domů již v současné době pokračují práce v domě na Pálavském nám. 6, 7, 8, 9. Obnovu elektroinstalace v celém domě zajišťuje společnost ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., která rovněž v koordinaci s Bytovým a všeobecným odborem ÚMČ Brno-Vinohrady zajištuje pravidelné informování nájemníků o postupu prací. Rovněž s přihlédnutím na současnou epidemiologickou situaci jsou pracovníci zhotovitelské firmy v souladu s bezpečnostními pokyny a nařízeními vlády vybaveni nezbytnými hygienickými pomůckami. Pro úplnost ještě uvedu, že v současné době provádějí ze zadní strany domu Brněnské vodárny rekonstrukci kanalizace vč. přípojek. Zadní vchody domu jsou tak z důvodu bezpečnosti uzavřeny.

Po dobu prací prosíme nájemníky o spolupráci, trpělivost a pochopení. Děkujeme.

 

Bc. Michal Krejsa, místostarosta