5. str. – Slevy na nájemném za nebytové prostory- bílé popzadí šikmé