Březen 2018

Vážení vinohradští spoluobčané,

nastává období, kdy končí zima (alespoň kalendářně) a brzy se všude kolem rozloží jaro. Nastává rovněž období, které pro mne a několik dalších lidí znamená horečné usilování, směřující k zajištění naší tradiční zábavy, slavnosti a velké události, kterou je samozřejmě Vinohradská výstava vín. Právě v tomto čase objíždíme spolu s panem ředitelem kulturního centra Jiřím Huňáčkem významné jihomoravské vinařské obce a především na tamních radnicích a ve vinařských závodech domlouváme s paními a pány starosty a s dalšími „lidmi od vína“ shromažďování a dodání soutěžních vzorků vín pro naši, směle možno říci, dnes již slavnou výstavu vín. V Ratíškovicích jsme se opět dohodli na kulturní gesci naší výstavy. V průběhu ochutnávky tedy i letos vystoupí na Vinohradech známá ratíškovická cimbálová muzika, folklorní pěvecké sdružení Robky ze Séčky i mužský pěvecký sbor. A hrát bude samozřejmě také naše vinohradská cimbálovka. V těchto dnech se tak rozbíhá velké úsilí několika lidí, směřující k zajištění stovek vzorků vín, dodávaných na Vinohrady z desítek jihomoravských obcí z celé jižní Moravy – ze všech významných i méně známých vinařských oblastí. Tak jako loni či předloni, ani letos to není nijak lehké a jednoduché domluvit menší nebo i větší počty vzorků vín od místních vinařů. Vůle, náklonnost a pochopení vinařům zpravidla nechybí. Problémy v posledních letech ovšem působí značně nevhodné klimatické podmínky. Již několik let po sobě například mrzne, kdy nemá a úroda hroznů je mizerná nebo taky žádná. Vždy to však přijatelně dopadlo a na degustaci se sešly stovky soutěžních vzorků. Letos to zjevně bude obdobné. Připomínám, že Vinohradská výstava vín 2018 se bude tradičně konat v první květnovou sobotu, která v letošním roce připadne na 5. května. K jedné velké změně ovšem dojde. Změní se místo konání naší vinařské výstavy. Dosud se odehrávala v kulturním sále nad Albertem a v přilehlých venkovních prostorách. Letos poprvé se Vinohradská výstava vín uskuteční v novém společenském a kulturním sále v areálu bývalé základní školy na Bzenecké ulici č. 23. Hrát, zpívat, tančit a ochutnávat víno bude samozřejmě možné i pod širým nebem na venkovních plochách. Jsem velmi rád, že provoz nového společenského sálu na Bzenecké se rozjíždí. Sál vznikl přestavbou jídelny bývalé základní školy na Bzenecké ulici v  loňském roce a nahradí menší sál nad Albertem. Rozloha sálu na Bzenecké umožňuje jeho široké a pestré využití, které se již rýsuje. V sále probíhá zkušební provoz, který si vyžádala městská hygiena pro svá měření hluku. Do nového sálu se v současné době stěhuje vinohradské kulturní centrum ze svého dřívějšího sídla na Mutěnické ulici a ze sálu nad Albertem se přestěhuje provozní nábytek (židle a stoly, podium a podobně), který bude početně rozšířen o typově stejné stoly a židle. V novém sále a v jeho příjemném okolí již probíhají kulturní i zábavné akce věnované veřejnosti, dětem, pořádané kulturním centrem nebo třeba vinohradskými hasiči či dalšími (občanskými) sdruženími. V  pátek 16. února se v novém sále rozezní rockový koncert a 24. února bude sál hostit Velký dětský karneval. Od března bude nový sál využíván i Senior klubem pro pořádání pravidelných tanečních a hudebních pořadů, věnovaných starší generaci. Velký zájem o činnost v sále projevily divadelní ochotnická uskupení z Líšně či Slatiny nebo dětské organizace, hasiči a řada dalších zájemců. Většina dění v sále nad Albertem se pozvolna přesouvá do nového sálu na Bzenecké. Nový sál tak viditelně ožívá. Za jakési neoficiální zahájení činnosti kulturního a společenského sálu na Bzenecké lze považovat právě pátého května konanou Vinohradskou výstavu vín. Lze si přát vhodnější příležitost k zahájení? Věřím, vážení Vinohraďané, že se v sále na Bzenecké v onu květnovou sobotu setkáme. Když ne všichni, alespoň mnozí z nás. Věřím, že i letošní ročník Vinohradské výstavy vín se vydaří.

Vážení Vinohraďané, vždy začátkem roku se setkávám s lidmi, kterých si vážím, protože svojí prací, svojí nelehkou prací, přispívají k tomu, aby se nám v naší městské části žilo dobře. Lidé, o kterých hovořím, pracují pro brněnskou firmu SAKO. Denně odvážejí z  kontejnerů odpadky, vyprodukované v  našich domácnostech. Ano, jedná se o lidi od kuka vozů, postaru je někdy nazýváme popeláři. I letos jsem se s nimi setkal a poděkoval jim za úsilí, které vyvíjejí v náš prospěch. Važme si jejich práce.

Vážení vinohradští spoluobčané, přichází jaro. Přeji Vám všem, abyste plně využili jím nabízené krásy života.

Jiří Čejka, starosta