Březen 2021

Oslavte se Základní uměleckou školou Den učitelů online od 29. března na kanálu YouTube a na Facebooku.


Vážení vinohradští spoluobčané,

letošní zima, alespoň ta, co se ukázala v průběhu ledna a v měsíci únoru, byla zimou opravdovou, zimou, která vládla v době mého mládí několik měsíců v roce, zimou, kterou v čase dětství radostně zažívala moje i předchozí generace. Chtělo by se říct – byla to zima starých časů. Zasněžené bílé Vinohrady nabídly především dětem možnosti, které dosud mnohé (v naší městské části) nepoznaly. Snad nejvíce byl sáňkujícími dětmi s rodiči využíván a docela obsazen svah při Tvrdonické ulici. Děti, a mládež vůbec, nám tak ukázaly, že nejsou úplně počítačovou generací, sedící doma u obrazovky. To je příjemné zjištění.

Vážení Vinohraďané, jistě jste si všimli, že úvodník minulého, tedy únorového  Informu, jsem nepsal já, ale můj kolega místostarosta Michal Krejsa, kterého jsem o napsání slov úvodního pojednání požádal. Stalo se tak poprvé po více jak osmnácti letech mého starostování. Důvodem onoho hiátu (mezery, z latinského hiatus) byla nemoc. Správně asi tušíte, co za chorobu mě potkalo, že jsem nebyl mocen napsat tradiční úvodník. Ano, uhádli jste. I do mého těla si na konci loňského roku našel cestu covid . Povím Vám, Vinohraďané, covid není pro mnohé – i pro mne nebyl – odpočinkové virotické onemocnění jako třeba „běžná viróza“, při které, po zapití paralenu čajem s medem a citronem, v slastné únavě usínáte. Já jsem prodělal ono onemocnění přibližně střední intenzity, se zažívacími potížemi a bolestmi hlavy. Zůstal bych zřejmě v domácím léčení, kdyby mi po pěti dnech po zjištění pozitivity (považte, stalo se tak na Silvestra) nevyšplhala tělesná teplota na takřka čtyřicet stupňů. Má rázná žena to vyřešila odvozem do vojenské nemocnice. Zde jsem na interně strávil týden víceméně poklidné léčby, která byla úspěšná a odešel jsem domů. Po ukončení povinné karantény – v polovině ledna – jsem s radostí nastoupil do práce. A to je tak zhruba celé. Podal jsem Vám toto sdělení s vědomím, že byste měli vědět, co se událo Vašemu starostovi. A také z důvodu, že se tím předejde různým „zajímavým“ fámám a spekulacím, ani nemluvě.

Vážení spoluobčané, i v této tolik kritické době pracují zdravotnická zařízení a pomáhají organizace, občanská sdružení i jedinci v zápase s nevyzpytatelnou infekční nemocí. I vinohradská radnice spolu s jejím sociálním odborem například v současné době organizují a pomáhají při registraci očkování anti-covidovou vakcínou seniorům nad osmdesát let. Uvnitř Informu najdete příspěvek podrobněji vysvětlující, jak postupovat a kam se obrátit v případě zájmu o vakcinaci. Článek oslovuje především naše seniory starší osmdesáti let, ale užitečný je i pro ostatní věkové skupiny. Po mém soudu je vakcinace co největšího počtu lidí zásadním krokem, směřujícím k našemu zvládnutí covidové hrozby. V minulosti byly vakcinací poraženy mnohem nebezpečnější infekce (pravé neštovice a další), které významně ohrožovaly tehdejší československou populaci a lidstvo vůbec. Zkrátka a dobře – vakcinace je osvědčený postup a ochrana proti hrozícím infekčním onemocněním. Jak na mě dojde řada určená věkovou posloupností, vystavím ochotně a rád svou paži či jinou část těla k naočkování proti covidovému nebezpečí. S přáním nezlomného zdraví doporučují učinit tak i Vám, vážení Vinohraďané.

Vážení vinohradští spoluobčané, přibližně od roku 2015 se naše obec staví záporně k výstavbě dvou hokejových hal a hotelového areálu v prostoru Růženina dvora. V intencích našich zásad zelených a zdravých Vinohrad jsme od roku 2015 prosazovali a kontinuálně i dnes požadujeme v tomto území ponechat veřejnou zeleň, posílenou další výsadbou. Tato veřejná zeleň na ploše bývalého Růženina dvora by podle našich představ měla zahrnovat a rámovat řadu herních, cvičebních či odpočinkových aktivit v podobě sportovních nebo dětských hřišť a odpočinkových míst. Jak řečeno, takové řešení jedné z posledních větších ploch na Vinohradech prosazujeme oproti záměru výstavby dvou hokejových hal a hotelu od roku 2015. Uvnitř dnešního (březnového) Informu se můžete seznámit se zněním posledního stanoviska vinohradské rady k zamýšlené výstavbě hokejových hal a hotelu. Jde o závěry Rady městské části Brno-Vinohrady, přijaté na mimořádné schůzi dne 25. ledna 2021. Závěry byly odeslány jako nesouhlasné stanovisko primátorce města Brna, která bude tuto záležitost za město Brno (tedy i za naši městskou část) řešit. Seznamte se, prosím, s tímto dokumentem, který najdete o několik stránek dále.

Vážení vinohradští spoluobčané, jsem moc rád (opět) mezi Vámi. I já chápu, že to všechno už moc dlouho trvá a že jistá nervozita a rozladěnost je pochopitelná. Přeji Vám všem šťastný konec prožívaného martyria, přeji Vám zdraví a co nejrychlejší návrat do běžného života. Držte se, prosím.

Jiří Čejka, starosta