Březen 2022

Doprava do rozsáhlého areálu nemůže být řešena přes Vinohrady a nesouhlas rady s projektem tak i z těchto důvodů stále trvá.


Vážení vinohradští spoluobčané,

máme před sebou posledních několik týdnů zimy a pak se všude rozhostí mnohými toužebně očekávané jaro. I v letošním roce jsme konfrontováni s naším nechtěným společníkem covidem, který naše životy doprovází již třetím rokem. Zdá se však, alespoň v polovině února, kdy píši tyhle úvodníkové řádky, že covid ztrácí na síle a že návrat do přirozeného života nás lidí se stává reálnou skutečností. Snad tedy bude letošní rok rokem potlačení oné zatracené infekční nemoci.

Vážení spoluobčané, letošní rok bude netoliko vítězným rokem nad covidem (doufám), bude také rokem volebním. I na Vinohradech se někdy na přelomu září a října, či spíš začátkem října (přesný termín ještě není znám), uskuteční volby do horní komory Parlamentu České republiky, tedy do Senátu. Ve stejném čase, ve stejném termínu, spolu se senátními volbami, proběhnou v naší obci (a v celé republice) také volby obecní neboli komunální. Ty jsou po mém soudu pro nás, pro Vinohraďany, podstatnější. V těchto dnech i v nadcházejících týdnech a měsících budou stále patrnější přípravy na „komunálky“. Budou se tvořit dohody některých politických uskupení. Bude vzrůstat nervozita některých politických uskupení, rovněž bude mohutnět arogance i pomlouvačná kampaň, která na Vinohradech zásluhou některých politických „družin“ není dlouhodobě žádnou novinkou. Pomluvy, nepravdy či lži létají tradičně vzduchem jako vržené „záprtky“. Veřejnost se například mohla dozvědět, že si stavím či jsem si již postavil dům na Révové ulici (bohužel na takový krok nemám prostředky a nikdy mít nebudu), že jsme jako radniční koalice prodali pozemky pro stavbu GO UP (radnice městské části pozemky nevlastní, a tudíž je nemůže ani prodávat a navíc ve skutečnosti tyto pozemky byly soukromé, a tudíž prodané soukromým majitelem jinému soukromníkovi). Nám se podařilo získat město pro myšlenku odkupu těchto pozemků, podařilo se nám přesvědčit nového majitele opustit záměr stavby GO UP a prodat ony pozemky městu Brnu. Na odkupu pozemků se podílíme padesáti procenty. Částku takřka dvanáct milionů si půjčujeme od města a budeme ji čtyři roky splácet. Docela nedávno jsem byl upozorněn, že přilétl další vydatně zapáchající „záprtek“ (chcete-li pukavec), točící se ještě kolem zmizelého GO UP. Jeho původci se snaží proniknout do mysli veřejnosti blábolem (přesněji lží), že v dávné minulosti bývalý majitel pozemků radnici nabízel jejich odkup. Radnice měla odmítnout. Jde o skutečně nevkusný blábol. Já ani nikdo další z mých kolegů, dávno či nedávno, jsme nebyli v takové záležitosti osloveni. Pokud by tomu tak bylo, vskutku intenzivně bychom usilovali o nabytí těchto i jakýchkoliv jiných pozemků do naší správy. Kupovat bychom je ovšem podle Statutu města Brna nemohli. Učinit tak může pouze město Brno. A k tomu bychom je pochopitelně přesvědčovali. Pomluv, dehonestací a „záprtků“ je v průběhu toku času slušná řada. Pro ilustraci jsem uvedl jen několik takových nechutností a netřeba je dále rozvádět. „Záprtky“, ač různě tematicky řazené, mají jedno společné. Nepříjemně zasmrdí, však po vyvětrání zmizí. Před volbami bude toho smradu zřejmě stále víc. Bude tedy třeba víc větrat a opřít se o nezdolnou lidskou vymoženost – tou je rozum.

Vážení Vinohraďané, když byla řeč o GO UP v souvislosti s různými „politickými“ kejkly a „záprtky“, nedá mi, abych vám alespoň stručně nenastínil, co se s územím, které bude v krátkosti odkoupeno městem Brnem za padesátiprocentního přispění Vinohrad, dál bude dít. Předpokládáme, jako budoucí správci nabytých pozemků, že prostor bude dán k užívání co nejširší vinohradské veřejnosti. Již v červnu roku 2020 schválilo vinohradské zastupitelstvo „budoucí možné využití pozemků p.č. 7966/7 a p.č.7966/8 … pro zřízení hřiště pro pétanque, dětského hřiště, multifunkčního sportovního hřiště, parkových úprav včetně mobiliáře.“ Způsob využití dále rozšiřuje usnesení vinohradské rady ze dne 31. ledna 2022, které pověřuje „zajištěním zadání vypracování studie využití pozemků p.č. 7966/7 a 7966/8 … za účelem zřízení veřejného místa pro sport, rekreaci a odpočinek“ ve smyslu usnesení vinohradského zastupitelstva ze dne 22.června 2020. Toto usnesení rozšiřuje o další způsoby využití plochy pozemků po GO UP, například o zahrnutí rekonstrukce restauračního zařízení „Teniska“ do podoby denního bistra – kavárny, o zřízení parkouru, lanového centra či venkovní posilovny (obdoby posilovny v areálu bývalé ZŠ Bzenecká). Velmi věřím spolu se svými kolegy, že takové využití najde zalíbení u mladších i starších Vinohraďanů i u reprezentace města Brna, u níž se budeme ucházet o potřebnou podporu a pomoc.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám zdraví, příjemné čekání na jaro a hezký zbytek posledních zimních dnů.

Jiří Čejka, starosta