Bytový odbor – shrnutí volebního období 2018-2022

Vážení čtenáři,

na konci volebního období se sluší shrnout nejdůležitější záležitosti v oblasti péče o obecní bytový fond. Během celého volebního období jsme se vám snažili pravidelně přiblížit a informovat o všech podstatných záležitostech, které se týkaly obecního bydlení.

Reálně mohu konstatovat, že se v oblasti péče o bytový fond stihlo za jedno volební období zrealizovat řadu větších i menších projektů, některé vyžadovaly určitý čas na přípravu, jiné se mohly zrealizovat ihned. Během této doby jsme se navíc museli potýkat se dvěma vlnami pandemie covidu-19, do dnešní doby nevídanou inflací, či nedostatkem stavebního materiálu na trhu. Nicméně se i přes veškerá úskalí podařilo řadu věcí zlepšit a dotáhnout do zdárného konce.

Kromě běžných oprav realizovala bytová správa v současném končícím volebním období následující akce:

r. 2018 – 2021 – Finančně i co do rozsahu nákladnou akcí byla kompletní rekonstrukce staré elektroinstalace za novou ve společných prostotách obecních domů. Opraveny byly páteřní rozvody a nové rozvodné skříně, vyměněno a rozšířeno stávající osvětlení vč. pohybových čidel na chodbách domů, dále byla zahrnuta instalace nouzových únikových osvětlení s vlastními zdroji zálohy a kompletně vyměněny domovní telefony. Výměnu starých elektrorozvodů v domech na Pálavském nám. 1, 2 a Bzenecké 19, 21 bylo nutno z důvodu nepříznivé pandemické situace odložit a přikročeno k ní bude příští rok,

r. 2019 – byly zbudovány 2 nové lůžkové evakuační výtahy v domě Mikulovská 9 vč. nové elektroinstalace, protipožárních dveří a nových podlahových krytin ve společných prostorách celého domu,

od r. 2020 – současnost – byla zahájena postupná kompletní generální rekonstrukce uvolněných obecních bytů,

od r. 2020 – mají nájemníci možnost využít finanční příspěvek k rekonstrukci původního bytového jádra za nové, či příspěvek na výměnu vchodových dveří,

r. 2021 – pro zvýšení bezpečnosti a z důvodu prevence kriminality jsme nechali ve vstupních částech obecních bytových domů zbudovat nový kamerový systém,

r. 2021 – v 8. p. obecních bytových domech byly v prostoru u schránek kompletně vyměněny staré závětrné dveře za nové a v přízemí všech domů provedeno broušení podlah.

Značným způsobem se podařilo zlepšit úklidy v domech, za což velmi děkuji pracovníkům úklidu a domovníkům, kteří se o tuto službu zasluhují, a to i v době zvýšených hygienických nároků v souvislosti s pandemií covidu-19.

Rovněž jsme naslouchali podnětům našich nájemníků, a pokud to bylo v našich silách, pomohli jsme.

Během celého volebního období jsme hospodařili s finančními přebytky, ze kterých jsme mohli hradit splátky za dřívější zateplování obecních domů, navíc jsme nebyli nuceni použít finance z rezervního fondu, tak jak z neznalosti, či se zlým úmyslem šířili někteří členové opozice.

Nad rámec běžných každoročních oprav činil celkový objem finančních prostředků investovaný na realizované akce ve volebním období let 2018-2022 více jak 80 000 000 Kč. Rovněž dalších 34 000 000 Kč bylo zaplaceno na splátky za zateplení domů z let minulých.

Rád bych touto cestou poděkoval za velmi dobře odvedenou práci vedoucí Odboru bytového a všeobecného Ing. Evě Králíčkové, vedoucí Správy domů paní Radce Bohanesové a všem ostatním kolegyním na bytovém odboru. Poděkování si zaslouží také všichni zaměstnanci našeho úřadu za svoji dobře odvedenou práci v čele s tajemnicí JUDr. Evou Goláňovou.

Rovněž děkuji za spolupráci všem členům Rady městské části, kteří nejen k řešení bytové problematiky postupovali vskutku odpovědně.

Přeji vše dobré.

Bc. Michal Krejsa, 1. místostarosta MČ