Červen 2018

Vážení vinohradští spoluobčané,

po malém, lehkém ohlédnutí zjistíme, že jsme docela nedávno prožili již dvacátou šestou Vinohradskou výstavu vín. Její nejdůležitější část, věnovaná veřejnosti, letos proběhla v sobotu 5. května. Význam či výjimečnost naší letošní vinařské výstavy spočívá především ve změně místa jejího tradičního konání. Ze sálu „nad Albertem“ a z přilehlých venkovních prostor se celá vinohradská soutěžní výstava vín letos přemístila do nově zbudovaného společenského a kulturního sálu v bývalém školním areálu na Bzenecké č. 23. Pro ochutnávku vín byly využity pochopitelně i přiléhající venkovní plochy areálu. Přiznám se Vám, že z onoho přesunu jsem měl poněkud krušné myšlenky, neboť jsme byli na sál uprostřed obce všichni zvyklí. A jak se říká – zvyk je železná košile. Ovšem i v případě Vinohradské výstavy vín nový sál prokázal svou jedinečnost a užitečnost. Ohlasy veřejnosti – a nejen té vinohradské – byly veskrze kladné, příznivé. Sál poskytl – a ukázalo se, že i do budoucna bude poskytovat – příjemné, prostorné a důstojné prostředí pro rozličnou činnost vinohradských spolků, vinohradského kulturního centra, že je a bude prospěšný pro společenské a kulturní působení a vyžití mnoha našich lidí. Nepochybuji však, že Vás mnohé především zajímají výsledky oné, vpravdě historické, šestadvacáté Vinohradské výstavy vín. Tak tedy především: při té všeobecné šlamastice se získáváním vzorků vín, které je rok od roku těžší a složitější, se letos podařilo panu řediteli kulturního centra Jiřímu Huňáčkovi s předsedou vinařské komise Jiřím Pavliňákem (a neskromně podotknu, že i spolu se mnou) shromáždit pro naši výstavu vín přes šest stovek vzorků (přesně 644). Vzorky vín byly na Vinohrady dovezeny z osmdesáti sedmi vsí a měst jižní Moravy a ze slovenské Skalice. V kategorii starých bílých vín zvítězilo víno Hibernal 2016 rodinného vinařství Sedlák z Velkých Bílovic. První místo v kategorii mladých bílých vín obsadilo Rulandské bílé 2017, které do soutěže na Vinohrady vyslalo rodinné vinařství Jaroslava Šlichty z Hlohovce. Šampionem vín rosé (tedy růžových vín) se letos na Vinohradech stalo rosé (směs NP+SV+FR+AN) 2017 z Varmužova vinařství v  Kobylí na Moravě. Vítězem kategorie starých červených vín se stal Merlot 2016 inženýra Kamila Rozka z Nosislavi. Rovněž v kategorii červených vín, ovšem mladých, stanula na prvním místě směs červená určená (Frankovka + Modrý Portugal) 2017 vinaře Marka Chrásta z Trboušan. Cenu za nejlepší kolekci vín si letos z Vinohrad odnesl Stanislav Peřina z Perné. Jeho vítězná kolekce obsahovala Ryzlink vlašský 2017, Chardonnay 2017 a Rulandské šedé, rovněž ročník 2017. Kromě těchto šampionů však měla vinařská veřejnost na Vinohradské výstavě vín možnost ochutnat desítky či stovky dalších značně kvalitních vín, zastupujících všechny jihomoravské vinařské oblastí. Zbývá snad jen dodat, že letošní kulturní osvěžení naší výstavy vín kromě domácích zdrojů zajistily folklórní soubory z Vacenovic. S vacenovickou paní starostkou jsme se na jejich vystoupení domluvili ve chvíli, kdy tradiční kulturní gestor – Ratíškovice, své národopisné soubory výjimečně vyslal v den konání vinohradské výstavy na akci pořádanou někde na „vyšších místech“. Vacenovští se v sobotu 5. května na Vinohradech zhostili svých vystoupení na excelente a všeobecně se líbili. Příští rok v první květnovou soboru v sále na Bzenecké 23 opět na shledanou.

Vážení spoluobčané, oprava a dláždění chodníků od Pálavského náměstí na Bořetickou ulici probíhá tak, jak má probíhat. Tento úsek je – mnozí doufáme – předzvěstí budoucího celkového vzhledu chodníků v naší městské části. Opravami a dlážděním se původní výšková úroveň chodníků zvedla a lavičky v těchto místech stojící se oproti dřívějšímu stavu „propadly“. Upozorňujete mne na to a máte obavy o funkčnost laviček. Ubezpečuji Vás, že po dokončení dláždění budou lavičky nově umístěny při opravených chodnících do odpovídající výšky.

Vážení Vinohraďané, mnohé se v průběhu času podařilo na Vinohradech vyřešit. Dva značně nepříjemné problémy jsou však v našich ulicích přítomny dlouhodobě. Prvním z nich je již zmiňovaný dlouholetý bědný stav našich chodníků (nutno dodat, že jejich větší díl nenáleží do správy naší obce). Nedobrá situace se od letošního roku začíná řešit a opravy chodníků budou nepochybně pokračovat. Druhý velký problém Vinohrad (a nejen Vinohrad) představuje parkování automobilů. Automobilů přibývá a zaparkovat v podvečerním a večerním čase v ulicích je takřka nemožné. Delší čas se snažíme situaci zlepšovat. Zatím však jen drobnějšími kroky. Některá zásadnější řešení – jako třeba podzemní garáže či stání – jsou finančně neúnosná. Jiné kroky širšího významu jsou připraveny již z dřívějška, ale i v těchto případech se hledá a vyhlíží investor. Jde například o vybudování více kapacitního parkovacího domu v místě dnešního parkoviště před obchodním domem Billa. Územní plán je onomu záměru přizpůsoben. Druhým uvažovaným místem pro výstavbu parkovacího domu je svahovitá plocha vedle objektu bývalého K-masa na Věstonické ulici. V minulosti jsem jednal s brněnským magistrátem o součinnosti, vedoucí ke zbudování parkovacího domu na onom místě. Tehdy se totiž objevil investor – zájemce o výstavbu parkovacího domu. Magistrát nás tehdy zklamal, neboť uskutečnění této dopravně stavební akce jako majitel pozemků, znemožnil. Situace se však zjevně mění a podle mých poznatků z poslední doby již magistrát nestojí v cestě záměru výstavby pakovacího domu při Věstonické ulici. Naopak. Ozval se mi onen bývalý zájemce – investor. A podle všeho má zájem a vůli ve spolupráci s námi a s brněnským magistrátem parkovací dům na Věstonické postavit. Ani v tomto případě územní plán nestojí v cestě.

Vážení Vinohraďané, otázky spojené s parkováním a jeho zlepšováním jsou povýtce nejednoduché. V některém z příštích vydání Informu si dovolím šířeji předestřít další možná řešení vedoucí ke zlepšování stavu v této oblasti. Vážení spoluobčané, vinohradská mládeži a děti, všem Vám přeji příjemné a báječné prázdniny i dovolené. A šťastný návrat ve zdraví domů na Vinohrady, to především.

Jiří Čejka, starosta