Červen 2020

V sobotu 16.5.2020 se opět konaly Vinohradské trhy, tentokrát za přísných hygienických nařízení.


Vážení vinohradští spoluobčané,

letošní zimní, jarní a zřejmě i letní měsíce prožíváme a prožijeme v sevření a ve stínu infekčního (korona)virového nebezpečí, které obstoupilo i naši zemi a ohrožuje i naše občany. Pod tichou hrozbou koronavirové pandemie byl také v naší zemi utlumen život a dění snad ve všech oblastech. Koronavirus podle všeho pocuchal společenské vztahy, životní zvyklosti, podlomil ekonomiku. Podmínky, ve kterých jsme žili, a ještě tak trochu žijeme, neumožňovaly naše běžné fungování podle zažitých zvyklostí. Věřím, že právě z těchto důvodů si naše česká, moravská i slezská veřejnost nijak zvlášť nepřipomínala jedno významné výročí – a sice 75. výročí osvobození naší země od jha nacismu a také ukončení v pořadí již druhé světové války v Evropě. I já mám značně nejisté svědomí, neboť o této významné události, včetně osvobození města Brna před pětasedmdesáti lety, jsem měl vzpomenout na stránkách již minulého čísla Vinohradského Informu. Alespoň drobně – zmínkou – mi dovolte právě nyní odčinit onen nedostatek. Ano, před sedmdesáti pěti lety, 8. května, byla podepsáním kapitulačního protokolu oficiálně ukončena válka v Evropě a bylo současně v tom čase dokončeno osvobození občanů a území celého československého státu od nacistického Německa. Historickou pravdou je, že převážnou část našeho území osvobodila, spolu s rumunskou královskou armádou, od východu postupující sovětská Rudá armáda. Ta, spolu s rumunskou armádou, nesla na osvobození našeho území a na osvobozovacích bojích zásadní a největší podíl. Při osvobozovacích bojích na našem území padlo na 140 tisíc rudoarmějců a 38 tisíc vojáků královské rumunské armády. Ztráty americké armády, která osvobodila v podstatě západní a jižní Čechy, byly podstatně menší, neboť nacistická vojska i na našem území měla ke konci války tendenci se Američanům raději vzdát, než s nimi bojovat a nepadnout tak do obávaného zajetí Rudé armády (což na významu americké účasti na osvobozování Československa vůbec nic neubírá). Hlavní tíhu bojů však, ať se to líbí či ne, nesla i na našem území sovětská vojska. Jako historik mám tak trochu tísnivý pocit, když právě v době, kdy se má ono důležité výročí připomínat a oprávněně děkovat tehdejším spojencům – všem osvoboditelům, slyším slova a vidím činy zpochybňující právě zásluhy a úsilí bojujících i padlých rudoarmějců. Tedy jisté tlumení zásluh či významu oné východní části tehdejšího spojeneckého válečného svazku. Spolu s někdy jednoduchými a zjednodušujícími výroky, akcentací například excesů vojáků (dějí se ovšem ve všech armádách), tak někteří interpreti našeho osvobozování vytváří zkreslený, více či méně pokroucený výklad historie, jakoby nás tehdy před 75 lety osvobozovaly jakési skupiny násilníků a opilců. Takto utilitárně to samozřejmě nebylo. Braňme se, především ve svých myslích, jakémukoliv překrucování našich starších a zejména moderních dějin. I těch dějin, zachycujících dny a týdny našeho osvobození, které proběhly právě před sedmdesáti pěti lety. Važme si všech vojáků i civilistů, žen, mužů i dětí, kteří svým bojem a svými činy nám před třemi čtvrtinami století vydobyli svobodu. A nediferencujme mezi nimi a moc jim všem poděkujme.

Vážení spoluobčané, před časem jsem v našem vinohradském měsíčníku slíbil zbudování a otevření druhého venkovního cvičiště (chcete-li venkovní posilovny). Jedna venkovní posilovna jistý čas již stojí v areálu školy na Bzenecké ulici a je veřejností, co vím, docela oblíbena, tedy využívána. Proto onen slíbený záměr zřídit obdobné venkovní cvičiště i v jižní části Vinohrad. Po zvládnutí potřebných náležitostí bylo cvičiště zřízeno a postupně osazeno cvičebními prvky. Jeho otevření blokovala koronavirová situace v zemi. Ovšem po uvolnění protikoronavirových opatření byla venkovní posilovna před pár dny otevřena pro veřejnost. Stojí vedle mateřské školky na Velkopavlovické ulici. Jen račte vstoupit. V polovině května radnice osadila novými herními prvky také dětské hřiště při Tvrdonické ulici a větší dětské hřiště v parku naproti restaurace K 1.

Vážení vinohradští spoluobčané, průběh letošního roku je skutečně specifický. Všichni se potýkáme se situací, kterou jsme nikdy nezažili, kterou neznáme a kterou jsme dosud neřešili. Ale poznáváme ji a věřím, že budeme schopni se s ní v budoucnu, v případě, že by opět nastala, rázně vypořádat. Buďme trpěliví a ukáznění, abychom nevystavovali sebe i ostatní možnému zdravotnímu nebezpečí.  Z něho pak může dále vyplývat i prohloubení nemoci naší ekonomiky. To vše si jistě nikdo z nás nepřeje. Zato já Vám přeji hodně zdraví těla i mysli a radosti ze života. No a také pěkné prázdniny a dovolené.

Jiří Čejka, starosta