Červenec-srpen 2021

Zaměstnanci firmy Gardner Denver-Shared Service Center, Brno, Czech Republic spolu se svými dětmi provedli 24. dubna v rámci Dne Země úklid okolí Růženina Dvora. Úklid byl proveden ve spolupráci s vinohradskou radnicí. Na snímku rodiče s dětmi, zřejmě po ukončení prací.


Vážení vinohradští spoluobčané,

pandemická situace, ve které se díky covidu-19 již přes rok nacházíme, začíná zřejmě, zaplať pánbůh, ustupovat. Klesají počty nakažených, snižují se čísla hospitalizovaných na covidových odděleních nemocnic – a zejména a především – výrazně klesají a klesly počty lidí zemřelých přímo na nákazu covidem-19 či ve spojitosti s ještě jiným onemocněním. Je možné se z takového vývoje epidemické situace radovat, upřímně radovat. Ovšem se značnou obezřetností a opatrností. Nepřítel totiž ještě nebyl úplně poražen, boj s ním pokračuje, byť za jiných, pro nás nyní příznivějších okolností. Rozvolnění všeho druhu – cestování, otevření většiny služeb, škol a podobně, může ještě covidovému nepříteli dát šanci k novému nástupu, ke zvednutí praporu. Velké nebezpečí může číhat v podobě vražedných mutací – jihoafrické, indické, brazilské a dalších, které se vyskytly i na našem území. Věřím, že se je daří trasováním držet na uzdě a že nedojde k jejich expanzi. Je tedy důležité nahlížet na situaci optimisticky, využívat uvolnění protikoronavirových opatření v naší společnosti, ale současně být obezřetný, ohleduplný a dbalý zásad, které jsou nadále v platnosti.

Vážení spoluobčané, dovolte mi malý návrat do dění v naší obci v čase na konci dubna, či chcete-li, na počátku jara. V den 22. dubna, který letos připadl na čtvrtek, si připomínáme a slavíme Den Země. Jedná se o událost celosvětového rozsahu, která má upomenout a upozornit na stav životního prostředí na naší planetě Zemi i na zásadní význam ochrany našeho společného životního prostředí. Od roku 1990 se Den Země slaví a připomíná i v naší zemi a u sousedů na Slovensku. Na Vinohradech se letos do připomínky Dne Země aktivně zapojili zaměstnanci firmy Gardner Denver – Shared Service Center, Brno, Czech Republic spolu se svými dětmi. Společně se dne 24. dubna pustili do úklidu okolí Růženina Dvora. Paní Dědková, zaměstnankyně firmy, veškeré úklidové dění organizovala a dohodla spolupráci s naší městskou částí, která zajistila odvoz nasbíraných odpadků do sběrného dvora a jejich předání k následné likvidaci.  Den Země si připomenuli a aktivně prožili rovněž žáci Základní školy Didaktis, sídlící v areálu na Bzenecké ulici č. 23. V průběhu čtrnácti dnů se žáci jednotlivých tříd vystřídali v úklidu okolí své školy. Podobně jako uklízející v prvním uváděném případu, i oni byli vybaveni igelitovými pytli, rukavicemi a především velkým nadšením. I oni si kladli otázku: „ proč někdo odhodí na zem takřka cokoli, když o pár metrů dál stojí odpadkový koš?“. Ani v naší městské části nejsou výjimkou černé skládky. A to se, prosím pěkně, v bezprostřední blízkosti Vinohrad nacházejí hned dva sběrné dvory. Vysloužilé vybavení našich domácností do obou dvorů můžeme uložit v podstatě zdarma. Přesto však mnoho „tvůrců“ černých skládek riskuje odložením vysloužilého vybavení (nejčastěji vedle kontejnerového stání) až padesátitisícovou pokutu. Zaměstnanci firmy Garden Denver se svými dětmi a žáci Základní školy Didaktis jdou svým počínáním příkladem a jsou hodni následování. Oni si uvědomují nezbytnost zdravého životního prostředí pro budoucnost rodu Homo sapiens sapiens (tak jsme označeni my lidé) a vlastně veškerého života na naší planetě Zemi. Narozdíl od těch, kteří problém čistoty životního prostředí chápou (a je nás většina), žijí s námi i na Vinohradech jedinci, kterým je dodržování základních a běžných pravidel nakládání s odpady či odpadky úplně jedno. Těchto lidí není mnoho, však jejich nezodpovědné počínání je bohužel dosti patrné. Moc děkuji rodičům pracujícím ve firmě Garden Denver – Shared Service Center a jejich dětem i žákům, pedagogům a vedení Základní školy Didaktis za důležité osobní přispění ke Dni Země a především za přispění ke zlepšení životního prostředí na Vinohradech. Tito všichni jsou nám příkladem hodným následování, jsou též příkladem myslících a odpovědných lidí.

Vážení vinohradští spoluobčané, nastal čas dovolených a prázdnin, v dnešních dnech však bolestně zkoušený koronavirovou epidemií. Moc Vás žádám, vážení Vinohraďané, o vědomé naplňování nutných zásad ochrany sebe i ostatních. Přeji Vám, abyste si plně užili dny volna, odpočinku či prázdninového poznávání na domácí půdě i v zahraničí. Naberte síly tělesné i duševní a oddejte se nejvíce tomu, co Vás baví a zajímá. Já Vám všem k tomu přeji bezbřehé zdraví a dobrou mysl. Po prázdninách a dovolených Vám přeji spokojený a nekomplikovaný návrat domů na Vinohrady.

Jiří Čejka, starosta


Na snímku žáci jedné ze tříd Základní školy Didaktis. Žáci této základní školy v rámci Dne Země uklízeli po dobu dvou týdnů širší okolí své školy na Bzenecké ulici. I tyto jejich práce se uskutečnily ve spolupráci s městskou částí.