Červenec-srpen 2022

Ve čtvrtek 9. června 2022 proběhla Vernisáž výstavy fotografií OSADA HAMBURK ve vzpomínkách pamětníků. Výstavu zorganizovala a připravila Bc. Jaroslava Lánová, za což si zaslouží velké poděkování. Na fotografii je zachycena paní Lánová v diskuzi se starostou Čejkou.


Vážení vinohradští spoluobčané,

konečně nadchází, k nemalé radosti školní mládeže i nás, školním škamnám dávno odrostlých, doba prázdnin a letních dovolených. Letos budeme trávit prázdninový čas volna, domnívám se, spíše na domácí půdě nežli v zahraničí, například u moře. Ekonomická a sociální situace naší země totiž není nikterak jásavá, je spíše trudná. Tyto okolnosti nám ovšem nemusí prázdninovou dobu odpočinku nutně znehodnotit. Důležité je, jak my sami si dovolené či prázdnin hodláme užít. Ostatně i pro tyto situace platí ona známá fyzikálně chemická poučka, že někdy „méně je více“. Jinými slovy, i prázdniny a obecně letní čas volna se dají prožít skromněji a k plné spokojenosti, například u babičky na venkově. A těch zážitků, jež si můžeme odnést z pobytu v krásné přírodě a z návštěv našich jedinečných památek, může být plná náruč. Tak tedy: hurá na prázdniny a dovolené, za poznáním i odpočinkem.

Vážení spoluobčané. I letošní léto, podobně jako léta předchozí, budou, podle meteorologických prognóz, doprovázet silná letní vedra. Tato často extrémní vedra, která se na řadě míst ve světě stala běžnou, ale také závažnou skutečností, se nezadržitelně posunují i do našich zeměpisných šířek. V boji s letními vedry, která pro mnohé lidi může znamenat i smrtelné nebezpečí, je jednou z nejdůležitějších a nejúčinnějších zbraní bohatá zeleň. Zeleň, především stromy, poskytuje kýžený stín, chládek a ochlazení, zeleň zvlhčuje ovzduší a mírní nepříjemné vlivy prašnosti. Proto je žádoucí do blízkého budoucna věnovat zeleni a její četnosti seriózní pozornost. Naše obec se v této oblasti řadí, bohudík, mezi obce na zeleň dosti bohaté. Stálo to mnohaleté úsilí v podobě plánovaných výsadeb, tedy v podobě dlouhodobé a postupné výsadby stromů a dalších dřevin v naší obci. A ono dílo, charakterizované dosazováním především stromů, nikdy nekončí. Ještě letos hodláme provést výsadbu stromů na místech, kde kdysi stály a z různých důvodů již nestojí. Zkrátka budeme v takových místech dosazovat stromy nové, druhově shodné či odolné měnícím se přírodním podmínkám. Těch dosazovaných stromů bude kolem třiceti až pětatřiceti. Kromě této výsadby se provádí i takzvaná náhradní výsadba. Za stromy, které z různých důvodů – především zdravotních a bezpečnostních – musely být (pochopitelně na doporučení a pokyn odborníka dendrologa) odstraněny, se jako náhrada vysazují nejméně stromy dva, spíše však více. Vysazují se – i letos – celé skupiny stromů. Například letos při nově zbudované cyklodráze určené mládeži, či jsou vysazovány aleje, jak se stalo nedávno na ulici Tvrdonické. V těchto výsadbových a dosadbových počinech a krocích hodláme samozřejmě pokračovat i nadále. Samozřejmě bez ohledu na názory, byť ojedinělé, jejichž nositelům zeleň překáží v uskutečňování jejich záměrů „vonících“ asfaltem a teplotu kumulujícím betonem. Pro naši obec, v níž žije na žalostně malém území (tak to bylo bohužel naprojektováno a postaveno) velký počet obyvatel, je zeleň, zelené plochy, nezpochybnitelnou životní nutností, determinující naše bytí zde na Vinohradech, a to i kvůli stále častějším a vyšším letním (a nejen letním) teplotám. V neposlední řadě také ony zelené trávníky, křoviny a stromy, stojící ve shlucích, v alejích či jako solitéry, jsou přece i krásné a naši obec proměňují v obec hezčí. Zkrátka, jsou krásné a stojí, jaksi samozřejmě, ve službách života.

Vážení Vinohraďané, kromě plánovaných výsadeb dřevin hodlá naše radnice v čase končícího volebního období uskutečnit ještě další, tu menší, tu větší kroky pro pozvednutí života na Vinohradech. Kromě plánovaných oprav dalších úseků chodníků dlážděním (v ulicích Mikulovská, Bzenecká, Bořetická) hodláme provést opravy dětských hřišť, provést opravu povrchu tenisového kurtu č. 1 v areálu bývalé školy na Bzenecké ulici, uskutečnit úpravu parku před radnicí, či zřídit (v již pořadí třetí) psí výběh v prostoru mezi ulicí Věstonickou a Bořetickou, vedle objektu bývalého K-masa. Kromě opravy několika kontejnerových stání hodláme rozšířit venkovní posilovnu v areálu bývalé školy na Bzenecké o dva cvičební prvky (z prostorových důvodů o víc prvků rozšířit nelze), a sice o šlapací zařízení pro jednoho cvičencem a o rotoped. V záměru je rovněž pořízení a instalace lanového prvku „Věž s ptačími hnízdy“. Pro tento záměr se zvažuje umístění onoho prvku určeného větším dětem.

Vážení vinohradští spoluobčané a vinohradské děti, přeji Vám krásné a příjemné prožití letních prázdnin a dovolených. Naberte sil, prožijte hezké chvíle a vraťte se ve zdraví a bohatší o četné zážitky a mnohá poznání zpět domů na Vinohrady. A vám, kteří zůstanete po celé léto na Vinohradech, přeji hodně klidu, radosti a chladivého stínu v rozpálených letních dnech.

Jiří Čejka, starosta