Duben 2018

Vážení vinohradští spoluobčané,

je mi líto a smutno z toho, že pro Vás dnes mám jedno velmi smutné sdělení. Jistě si téměř všichni vzpomenete na milou událost z června loňského roku. Tehdy v soutěži o nejzajímavější strom roku (Brněnský strom roku) ekologického časopisu Veronika zvítězil vinohradský exemplář – mohutný topol bílý – stojící v parku nedaleko radnice. Do soutěže jej přihlásil vinohradský občan pan Jiří Židů. Vinohradský topol bílý zásluhou Vinohraďanů tehdy při hlasování získal nejvíce hlasů (přesně 329) a zvítězil v onom šestnáctém soutěžním ročníku časopisu Veronika. Mnozí jsme tehdy měli velkou radost, že náš největší a nejstarší vinohradský strom byl shledám mezi brněnskými stromy stromem vítězným. Konala se u něj i malinkatá slavnost s cimbálkou a pro mne ta celá snaha zvítězit znamenala i posílení pocitu, že naše veřejnost má velký zájem o zeleň a prostředí, ve kterém všichni žijeme. Potud je příběh vinohradského velikána jásavý a optimistický. Teď však přichází ta smutná část děje kolem vítězného topolu. Na začátku letošního roku i Vinohrady několikrát zasáhly silné větry a na vítězném topolu bílém se odlomila docela silná větev. Tato příhoda signalizovala, že se stromem může být něco v nepořádku. Dendrologická vyšetření, především velkých stromů, provádíme pravidelně a po letošních větrných bouřích jsme pro ty velké stromy objednali u dendrologů ještě zevrubnější posouzení. Vinohradský strom roku byl podroben akustickému tomografickému vyšetření na bázi kmene, které prováděl uznávaný odborník Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. Výsledek, obsažený v posudku z 22. února letošního roku, bohužel předčil i ta nejméně optimistická očekávání. Napadení topolu dřevokaznou houbou šupinovkou (Pholiota sp.) nebylo tou nejhorší zprávou. Zásadní bylo, že každý z obou kmenů stromu má rozsáhlou dutinu a ty jsou od sebe odděleny jen vrostlou kůrou. Ve znaleckém posudku k tomu Ing. Kolařík uvádí: „Zjištěná zbytková stěna dutiny je velmi tenká a nepředstavuje dostatečnou oporu pro síly v koruně stromu při větrném náporu. Celkově hodnotím strom jako významně destabilizovaný. Stav nelze spolehlivě řešit realizací stabilizačního zásahu.“ Ing. Kolařík na základě odborných zjištění jednoznačně doporučil „bezodkladné odstranění stromu z důvodu významně narušené provozní bezpečnosti s rizikem rozpadu.“ Znalecký posudek, vzniklý za použití moderní detekční techniky akustického tomografu, hovoří jednoznačně a jeho resumé je třeba respektovat. Nebezpečí ohrožení obyvatel naší městské části nemocným stromem je příliš vysoké či vysoce pravděpodobné. Ač to zní jakkoli paradoxně, ať to vyhlíží jakkoliv „kocourkovsky“ (porazit nedávno vyhlášený strom roku), topol bílý naproti radnici je bohužel nutné z bezpečnostních důvodů odstranit. V čase, kdy budete číst tyto řádky úvodníku, strom již na svém místě nebude. Nařídil jsem ovšem, a dal uložit vinohradskému úřadu, vysazení nových pěti stromů za „padlý“ topol bílý, který se pro svou krásu, mohutný vzrůst a zájem zdejších obyvatel stal loni brněnským stromem roku. Budeme na něj s úctou vzpomínat. Vzpomínkou na něj bude i oněch pět stromů vysazených jako náhrada. Podobný osud stihl též vzrostlý topol na Valtické ulici. Také jeho zdravotní stav je podle podrobného dendrologického vyšetření akustickým tomografem značně nedobrý a pro veřejnost nebezpečný. I za něj budou vysazeny dva „náhradníci“. Rovněž dva stromy budou vysazeny za, nedávno z bezpečnostních zřetelů pokácený, solitérní topol na Tvrdonické ulici. Obecně lze topoly charakterizovat jako stromy rychle rostoucí, bohužel však zpravidla krátkověké.

Vážení spoluobčané, vícekrát jsem Vám na stránkách Vinohradského informu podal zprávu o všeobecném odmítnutí tzv. rezidentního parkování, prosazovaného brněnskou koalicí (ANO, TOP 09, Žít Brno, Strana zelených a KDU-ČSL) na území města Brna. Tento, pro Vinohrady naprosto nevhodný způsob systému parkování, byl odmítnut vícekrát mnou, vinohradskou radou i zastupitelstvem. Rovněž byl odmítnut většinou brněnských starostů (včetně mne) na Sněmu starostů. Pro naše území byl odmítnut jako nevhodný několikrát a opakovaně a zkrátka na našem území rozhodně uplatněn nebude. A to i proto, že samotná aplikace není možná. V tom vládne jedinečná a naprostá shoda starosty, radních, zastupitelů. Po článku o rezidentním parkování v minulém čísle našeho měsíčníku se řada z Vás na mne obracela a obrací s dotazy a v obavách, jakže se tedy vlastně věci s rezidentním parkováním mají. Vážení spoluobčané, autor onoho článku se vlamuje do otevřených vrátek a předestírá onu kauzu jako spornou, hodnou zápasu. Dokonce nás, veřejnost, vyzývá k „držení palců“ při boji o nepřijetí rezidentního parkování. Ve skutečnosti, a naštěstí, v otázkách rezidentního parkování vládne všeobecně shodná a jednotná představa jeho odmítnutí – ostatně vícekrát se tak již stalo. Není tudíž třeba jakéhokoliv boje a ani není třeba mít obavy ze zavádění rezidentního parkování u nás na Vinohradech. Nemějte tedy, vážení spoluobčané, po přečtení článku v minulém čísle, obavy. Zavedení či zavádění rezidentního parkování na Vinohradech opravdu nehrozí. Ještě jednou opakuji, že tento typ parkování, prosazovaný radniční koalicí na čele s panem Hollanem (a dnes zřejmě již jen panem Hollanem), jsme na Vinohradech několikrát odmítli a pohřbili a bude-li nutné (jako že nebude), tak znovu odmítneme a pohřbíme. Až do umdlení. Nutné to však nebude.

Vážení vinohradští spoluobčané, blíží se Vinohradská výstava vín. Uskuteční se v soboru 5. května v novém společenském sále na Bzenecké ulici (v areálu bývalé školy). Přijďte se podívat, popít trochu (hodně) vína z celé Moravy, zazpívat si, pohovořit si se sousedy, případně si zatančit, a vím já co ještě. Moc se těším na setkání s Vámi všemi. Celá koštovací taškařice začíná v 10 hodin tradičním výstřelem z historického kanonu kanonýra Božeje Urbanského.

Vážení Vinohraďané, zaslechnete-li na Vinohradech v sobotu 5. května kolem desáté hodiny dopolední výstřel či výstřely z děla, vězte, že to právě byla zahájena Vinohradská výstava vín, která je pořádána především pro Vás. Pak tedy přidejte do kroku směrem k místu konání – do areálu na Bzenecké ulici č. 23.

Přeji Vám, Vinohraďané, krásné a příjemné jaro.

Jiří Čejka, starosta