Duben 2022

Nová šplhací sestava na centrálním dětském hřišti.


Vážení vinohradští spoluobčané,

vyhlíží to nadějně, vypadá to, že jaro již opravdu vystřídalo zimu a zavítalo trvaleji i k nám na Vinohrady. Onu skutečnost stroze připomíná kalendář prvním jarním dnem (21. března), především však nás samo přicházející jaro hladí a laská příjemnějším klimatem i kouzelným zpěvem ptactva rozličného, který je opeřenými pěvci pořádán nejpilněji v ranním tichu. A všude vůkol se počíná zelenat pažit, stromy i keře. Záhy je pak ozdobí bílá či růžová, a vím já jaká, záplava květů. Kráčet takovou krásou lze pouze na jaře. Toho všeho, co nás právě na jaře obklopuje, si nelze nevšimnout. Kráčet pod zelenými a kvetoucími stromy je příjemné a povznášející, rodící se síla, čerstvost a čistota, které nás obklopují, dodají elán a energii každému. Zkrátka jaro by mělo trvat déle, než mu je vyhrazeno ve čtvero ročních období, myslím si.

V jarním čase se také na Vinohradech pravidelně konají vinařské slavnosti, které jsou široko daleko známé pod názvem Vinohradská výstava vín. No, pravidelně. Démonický fenomén covidu, který od jara 2019 svírá a otravuje naši zemi i země ostatní, zamezil konání vinařské výstavy na Vinohradech. A to hnedle po dva roky – loňský a předloňský. Poslední vinařská slavnost se u nás tedy konala v roce 2019. To je dlouhá přetržka, která omezila a oslabila naše vztahy s jihomoravskými vinařskými obcemi, jejichž vzorky byly pravidelně a tradičně na vinohradské výstavě předkládány jako vzorky soutěžní. Od začátku roku se usilovně snažíme všechny ty po dva roky zpřetrhané vztahy s vinaři a vinařskými obcemi znovu navázat a posílit. Obracíme se na starosty obcí i na jednotlivé vinaře a domlouváme možné poskytnutí vzorků i jejich svoz. Využíváme přitom svých osobních vazeb i věhlasu vinohradské vinařské výstavy. Jednoduché to rozhodně není. Jednak ještě v prvních měsících roku bylo zakázáno z důvodu covidové infekce konání veřejných akcí a výhled či vývoj nikdo z nás neznal, jednak samotní jihomoravští vinaři se teprve „probouzejí“ do běžných, dřívějších podmínek po covidovém martyriu. Když obé sečteme, vyjde z toho docela lopotné obnovování stavu před dvěma roky. Velmi se o obnovení naší výstavy vín zasazují pracovníci vinohradského kulturního centra, pan ředitel kulturního centra Jiří Huňáček, vinařská komise a její předseda Jiří Pavliňák a vinohradská radnice. Já osobně domlouvám dodání vzorků z velkých vinařských obcí, které byly vždy hlavním pilířem naší vinařské akce. Navíc zde mám osobní přátelské vazby – v Bzenci na pana starostu Pavla Čejku (podoba příjmení není čistě náhodná), v Ratíškovicích na pana místostarostu a mého přítele Radima Šťastného, rovněž tak v Mutěnicích na dlouholetého přítele a starostu MVDr. Dušana Horáka, ve Strážnici na největšího tamějšího vinaře RNDr. Jinřicha Baňaře, mého kamaráda z let studií a kamaráda z vojny a mohl bych pokračovat dále, leč nebudu, výčet by byl dlouhý. Vše tedy směřuje k uspořádání Vinohradské výstavy vín po dvouleté covidové odmlce. Výstava se uskuteční v novém společenském sále Pálava v areálu bývalé základní školy na Bzenecké ulici. Konat se bude tradičně v první květnovou sobotu, která letos připadá na 7. května. Výstava bude zahájena rovněž tradičně dopoledne v 10 hodin. Věřím, že se na ní sejdeme v hojném počtu domácích i „přespolních“ návštěvníků, jak bývalo v časech před dvěma lety běžné. Vinohradská výstava vín náleží k těm největším a významnějším vinařským výstavám v jihomoravském regionu. Od „běžných“ koštů čili výstav vín konaných v mnoha jihomoravských obcích (jedná se zpravidla o přehlídky místních vzorků vín) se naše vinohradská výstava liší teritoriálně širokým zastoupením vzorků vín z jižní Moravy, od Slovácka po vinařské oblasti Znojemska či Mikulovska nebo i Brněnska. Vážení Vinohraďané, věřím, že se v hojném zastoupení sejdeme 7. května od desáté hodiny dopolední ve společenském sále Pálava na dalším, již 28. ročníku Vinohradské výstavy vín. Zváni jste všichni.

Vážení spoluobčané, v úterý 1. března jsem se účastnil zasedání Zastupitelstva města Brna. V bodě č. 107 programu zasedání mělo brněnské zastupitelstvo projednat odkup pozemků pod GO UP. K tomuto bodu jsem za naši městskou část vystoupil a požádal jsem členy brněnského zastupitelstva o schválení odkupu oněch dvou pozemků. Uvedl jsem důvody, které nás vedou k požadavku odkupu pozemků a rovněž i skutečnost, že naše městská část je připravena se na odkupu podílet (jak požadovali zástupci města Brna). Náš podíl sahá do výše 50 procent, což reprezentuje částku necelých dvanáct milionů korun. Protože Rada města Brna nezaujala stanovisko a zastupitelstvu žádné nebylo předloženo, na návrh primátorky města Brna nebyl bod č. 107 projednán a byl stažen z jednání. My tedy budeme nadále jednat a přesvědčovat členy brněnské rady i zastupitelstva, aby odkup pozemků konečně schválili. Na jednom z příštích jednání Zastupitelstva města Brna, které bude odkup opět projednávat, hodlám opakovaně vystoupit s řečí ve prospěch kýženého odkupu. Věřme, že se dlouho vlekoucí záležitost s oběma pozemky záhy, a pro nás příznivě (koupí), vyřeší.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám jarní pohodu, hodně slunce i hodně vláhy a čisté ovzduší, to vše podtržené dobrým zdravím. Doufám, že se sejdeme v sobotu 7. května od desáté hodiny v novém společenském sále i před ním na Vinohradské výstavě vín.

Jiří Čejka, starosta