Květen 2018

Vážení vinohradští spoluobčané,

i v těchto dnes se mne mnozí z Vás ptají, zda budeme v obecních bytech zvyšovat nájemné. Ne nebudeme. Platí to, co jsem již několikrát k těmto otázkám poznamenal při rozhovorech s Vámi, či napsal. Totiž, nájemné v obecních bytech zvýšilo město Brno (nikoliv městská část – ta byla a je proti) lidem, kteří se do obecních bytů nastěhují (nastěhovali) po 1. říjnu roku 2017. Takových jsou na Vinohradech pouze jednotky. Pro všechny ostatní uživatele obecních bytů se na výši nájemného nic nemění a z pohledu městské části ani měnit nebude. To se nám podařilo při přetahování s městem zajistit. Zkrátka a dobře, městská část byla a je proti zvyšování nájemného a pokud budu stát v čele Vinohrad, budu také stát proti zvyšování nájemného. Zvyšování je zbytečné a držení přijatelné výše nájemného (při udržení možnosti řádné údržby bytů a domů) je jedna z mála možností, jak obec může zmírnit sociální zatěžování našich obyvatel – především seniorů, rodin s dětmi, samoživitelek či samoživitelů a tak dále a tak podobně. Zkrátka tedy, nájemné zvyšovat nehodláme. Lidé, kteří na Vinohradech získali či získají obecní byt po prvním říjnu loňského roku, však z rozhodnutí koalice vedoucí město Brno, bohužel budou hradit nájemné přibližně o 100 procent vyšší, než jaké mají všichni ostatní vinohradští obyvatelé – uživatelé obecních bytů. Nemějte tedy, prosím, obavy.

Vážení spoluobčané, při našich setkáních se mne často tážete, zda se mají na Vinohradech stavět jakési bytové objekty pro nepřizpůsobivé spoluobčany, jak se prý proslýchá. Mohu Vás uklidnit. Nic takového u nás nepřichází v úvahu. O ničem nevím, nic takového se na horizontu dění nenachází a nacházet nebude a pokud by k něčemu takovému mělo dojít (jakože nic takového nehrozí), bránili bychom se samozřejmě (spolu s Vámi) zuby nehty, do posledního dechu. Upozorňujete mne také na to, že v naší obci se proslýchá, že se zde usazují především v obecních bytech „nepřizpůsobiví“ lidé, a to i díky nízkým nájmům. Ano, nízké nájmy jsou jen v obecních bytech. Ovšem lidé, o kterých je řeč, se nestěhují (nejen na Vinohradech) do obecních bytů. To si může každý ověřit na seznamu – pořadníku žadatelů o obecní byt na úřední desce či na webových stránkách úřadu naší městské části. Na obecní byt čekají žadatelé několik let a každý rok se uvolní pouze několik obecních bytů, do kterých se stěhují čekatelé – žadatelé, dosahující podle daných kritérií nejvíce bodů. Jak jsem již naznačil, na obecní byt se čeká léta a veřejný pořadník zveřejňuje jména žadatelů, kteří ostatně pocházejí většinou z Vinohrad. Lidé, které označujete ve vašich dotazech za nepřizpůsobivé, se tedy na Vinohradech i jinde nestěhují do obecních bytů a už vůbec ne kvůli nízkému nájemnému v nich; podle výše řečeného by totiž nájemné měli již o 100 procent vyšší. Tito lidé, o kterých hovoříte, se i na Vinohrady nestěhují do obecních bytů, ale do bytů družstevních či do bytů v tak zvaném osobním vlastnictví, tedy do bytů a domů v soukromé držbě. Majitelé bytů nebo uživatelé družstevních bytů těmto lidem své byty zpravidla pronajímají a sami pak bydlí v zahradních domcích a podobně. Zkrátka si tak řeší svou ekonomickou situaci, své životní nivo. Tito noví nájemníci na nájem (i vysoký) v soukromých či družstevních bytech mají, neboť stát v podobě příspěvků na bydlení jim na pronájem bytu slušně přispívá. Tedy problém, který mnozí popisujete, netkví v obecních bytech a již vůbec ne v nízkých nájmech v nich. Spíše by stálo za to, aby se vlastníci soukromých bytů a uživatelé bytů družstevních poněkud víc zamysleli či si uvědomili, komu svůj byt pronajímají. Špatnou volbou sobě i nám ostatním mohou způsobit nemalé problémy.

Vážení Vinohraďané, při tom všem smutku a stýskání kolem nevyhnutelně nutného pokácení krásného, mohutného, Vinohradům dominujícího, leč nemocného, a tedy jednoznačně nebezpečného topolu, mne velmi potěšily Vaše reakce. Mnohé byly ostré, jiné tišší, prosebné, vyčítající a vím já jaké ještě. Všechny však měly jedno společné – hájily a protestovaly proti kácení velikého stromu. Jednoduše, snad nikdo neprošel kolem pokáceného stromu netečně, bez povšimnutí. Všem záleželo na osudu onoho stromu a já předpokládám, že také na osudech ostatních našich stromů, zeleně a životního prostředí vůbec. Měl jsem a mám radost z toho, jak jste se ohrazovali proti kácení, že Vám nebylo jedno, že se kácí a padl strom, že jste chtěli vědět, proč strom odešel a bylo-li nutné strom kácet. Ocitl jsem se v palbě Vašich otázek a protestů a při odpovídání na ně jsem byl v duchu na Vás všechny velmi, velmi hrdý. Což trvá dodnes. Ano, občané Vinohrad nejsou lhostejní a je-li třeba, umějí se účinně ozvat.

Vážení vinohradští spoluobčané, velmi se těším na setkání s mnohými z vás na Vinohradské výstavě vín. Ta se letos uskuteční v sobotu 5. května a bude zahájena o desáté hodině dopolední. Významnou změnou v  tradici vinohradské vinařské slavnosti se stane místo konání. Letos se totiž výstava vín uskuteční poprvé v novém kulturně společenském sále v  areálu bývalé základní školy na Bzenecké ulici. Tak tedy v sobotu 5. května v sále areálu na Bzenecké ulici na shledanou a pěkné májové dny.

Jiří Čejka, starosta