Květen 2020

Na setkání s ředitelem Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfem Nytlem byli místostarostové MUDr. Miroslav Šeda a prof. Petr Dvořák ubezpečeni, že domov disponuje veškerými prostředky a organizačními opatřeními pro ochranu klientů před COVID 19. I přesto byl malý dárek – sáček s textilními rouškami, kvitován s povděkem. Přiložený obrázek dokumentuje, že předepsaná preventivní vzdálenost venku před domovem, kde setkání probíhalo, byla dodržena.


Vážení vinohradští spoluobčané,

pěkné jarní dny Vám všem přeji. Přeji Vám je s nadějí, že zápas s neviditelným nepřítelem, který právě v posledních dnech a týdnech všichni svádíme, bude pro nás vítězný a s co nejmenšími ztrátami. Nelehce se ta slova píší, neboť ohrožení je velké, zkušenosti s nepřítelem nejsou povzbudivé a znalosti o něm se během boje teprve sbírají. Však jsem hrdý, když vidím, že se bijeme statečně na všech úrovních odporu – od léčebných zařízení až po „bezejmenné“ občany, kteří, když byl nedostatek roušek, usedli k šicím strojům a počali je vyrábět. Objevila se spousta jednotlivců (i organizací), kteří roušky, ale též dezinfekci a další potřebné prostředky ochrany, počali rozdávat do rukou veřejnosti. Ohromující pro mne byla ukázněnost drtivé většiny lidí. Až na malé (a nepochopitelné) výjimky všichni nosíme ochranné roušky a dodržujeme patřičné (minimálně dvoumetrové) odstupy. Příkladem pro Vinohrady budiž dlouhý had čekajících na odbavení poštovním úřadem. Lidé v něm stojí v oněch minimálně dvoumetrových odstupech a had se tak od pošty vine až ke schodům u Alberta. Dodržováním odstupů, nošením roušek a respektováním dalších nařízení bezděky demonstrujeme nádherné projevy uvědomělé občanskosti. Opačných případů bylo a je nepoměrně méně. Nenošení roušek, nedodržování odstupu, „infekční chování“ bylo – byť ne časté – rovněž pozorovatelné. Nevkusné byly i řídké případy šíření pomoci (roušky, desinfekce) za „protislužbu“ – například za znovuzvolení do funkce. Takové požadavky vyvolaly snad údiv spolu s hořkým úsměvem. Vinohradská radnice, jako ostatně všichni, podnikla a podniká potřebná opatření k potlačení koronavirové infekce. Některých jste si jistě všimli – například dezinfekčních rohoží při vstupech do objektu radnice, kam dnes lidé míří především za lékařskou pomocí a pro léky. Prostory radnice se pravidelně dezinfikují a dezinfekcí prošly a budou procházet obě budovy s pečovatelskou službou na ulici Bzenecké 19 a 21 a na Pálavském náměstí 1 a 2. Dezinfikace proti koronaviru se uskutečňuje rovněž v bezbariérovém objektu na ulici Milkulovská 9. Pravidelně se proti koronaviru ošetřují všechny vinohradské trolejbusové zastávky. Radnice uspořádala pro Domov seniorů na Věstonické ulici sbírku roušek. Sešlo se jich několik stovek a byly předány ředitelství domova. Vinohradská rada se rozhodla prominout nájem provozovnám a podnikům pracujícím v objektech městské části, které byly postiženy uzavřením svých provozů. Prozatím za měsíc duben. Podle délky karantény se prominutí bude vztahovat na další měsíce. Naše Rada, jíž stojím v čele, dále rozhodla o odložení a způsobu splácení nájmu obecních bytů u osob prokazatelně postižených nařízením vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií (ztráta zaměstnání a podobně). Koronavirová nákaza bohužel dokázala „zrušit“ řadu záměrů a plánovaných akcí. Musely být odvolány všechny kulturní, společenské a další podniky včetně Vinohradských trhů, tradiční Vinohradské výstavy vín; blokové čištění komunikací proběhlo v omezeném rozsahu a mohl bych tak dlouze pokračovat. Zkrátka zásah do života naší společnosti – a tu vinohradskou nevyjímaje – byl a je fatální, nepříjemný. Snad na každém kroku cítíme sveřepé koronavirové sevření. Věřme však, že povoluje, že se drolí a že konec nezvané virové infekce je v dohlednu. Chce se mi moc, opravdu moc věřit, že brzy bude po všem a že vyhrajeme. A pak by se mi chtělo ještě říci spolu s Haškovým Švejkem Vám všem: „Po válce U Kalicha“. Těch hospod U Kalichů bude po celé naší zemi mnoho a budou plné šťastných, slavících lidí. Nejinak tomu bude i u nás na Vinohradech. Tak to vidím a moc se na to, spolu s Vámi, těším. Mysleme ovšem také na to, že v této válce zemřelo mnoho našich lidí – starých, mladých. Zbyly po nich rodiny, přátelé, zvířata. Nezapomeňme na ně na všechny.

Vážení Vinohraďané, mnoho zdraví a mnoho štěstí. Přeji Vám mírný a klidný průběh letních měsíců a radost ze života Vám i Vašim rodinám. No a po válce „U Kalicha“.

Jiří Čejka, starosta