Květen 2021

Senátor Jiří Dušek předal ve středu 7. dubna starostovi Jiřímu Čejkovi respirátory pro městskou část Brno-Vinohrady, které byly vyrobeny na tchajwanských linkách darovaných České republice. Díky Senátu Parlamentu ČR budou tyto respirátory pomáhat potřebným i na Vinohradech.


Vážení vinohradští spoluobčané,

v čase, v němž píši tento úvodník, se zdá, že koronavirová epidemie (či chcete-li pandemie) je v naší zemi, byť jaksi cudně, ale přeci jen na patrném ústupu. Tyto věty vyťukávám na počítači v polovině dubna a věřím, že trend slábnoucí koronavirové infekce bude pokračovat i ve chvílích, kdy tyto řádky budete číst, tedy někdy na přelomu měsíců dubna a května. To naše „soužití“ s koronavirem je už příliš dlouhé a mělo by skončit. Všeho moc škodí. Podle některých odborníků, se kterými jsem se o vývoji epidemické situace bavil, i co jsme se mohli dozvědět z tisku a obrazovek, by život v létě, tedy v době prázdnin, mohl být dost podobný či takřka shodný se způsoby a zvyklostmi našich životů v čase před koronavirovou epidemickou krizí.

Vážení spoluobčané, je docela paradoxní, že koronavirová  epidemie, která nám přinášela a ještě přináší jen zmar, nepohodu a obtěžování, mi v nedávné době umožnila prožít docela příjemné a užitečné chvíle. Ve středu 7. dubna jsem se totiž v souvislosti s koronavirovou epidemií setkal na vinohradské radnici se senátorem a ředitelem brněnské hvězdárny a planetária Mgr. Jiřím Duškem. S panem ředitelem a senátorem Duškem se známe již delší dobu. Přesněji od roku 2018, kdy jsme proti sobě stanuli v senátních volbách. Jiří Dušek mne a další kandidující zájemce (včetně emeritního hejtmana Stanislava Juránka) porazil a zvítězil. Tehdy jsme se nejen poznali, ale též, navzdory volebnímu zápasení, se spřátelili. Od té doby se setkáváme, probíráme podstatné i méně důležité, konzultujeme a hlavně se snažíme pomáhat, když je to třeba. Na začátku epidemie, kdy se ještě moc nic o boji s koronavirem nevědělo, pan senátor poskytl dezinfekci či ochranné štíty, které jsme poskytli uklízejícím v objektu radnice, ve veřejném sociálním zařízení či v obecních domech. Tentokrát mi pak senátor Dušek nabídnul pomoc pro starší vinohradské občany. Tato pomoc spočívala v poskytnutí tří set respirátorů, které jsme rozdali mezi naše seniory. Podle všeho budeme akci s respirátory v budoucnu opakovat. S panem Duškem jsme se ovšem shodli, že optimální stav nastane ve chvíli, kdy respirátory – tedy pomůcky na ochranu před koronavirovou infekcí – nebudou již potřeba a my se budeme moci setkávat nad příjemnějšími tématy.

Vážení Vinohraďané, řada z Vás mne v nedávných dnech upozorňovala na počínání skupiny lidí bez domova, kteří pobývají na Vinohradech a dnes především v parku na Bzenecké. Jedná se o několik osob, které se dříve zdržovaly v parku na Pálavském náměstí a také v zasutém rohu v blízkosti klubu Tortuga a prodejny Večerka. I zde nebyli pokřikující bezdomovci vnímání veřejností nijak pozitivně. Občasné kontroly městské policie se jim jistě nelíbily, popíjení alkoholu v parku, zakázané vyhláškou, jim bylo často ztěžováno. A tak se zřejmě v poslední době přesunuli z Pálavského náměstí právě do parku na ulici Bzenecké. Přijíždějí sem s nákupními vozíky, v nichž mají všechen svůj majetek a jsou hluční, obtěžují tak veřejnost, která by také ráda využívala prostor parku, ale možné to zkrátka není. K hlučným a agresivním projevům lidí bez domova se v parku na Bzenecké připojil i jimi způsobený problém hygienický. Kálením a močením v jednom místě parku z něj vytvořili prostředí nevhodné k odpočinku či hrám. Samozřejmě, že již dříve se městská část obracela na policii s požadavky řešení potíží s bezdomovci. Policie nepochybně jakési kroky k zamezení obtěžujících projevů bezdomovců konala a koná, je to však podle slov pana revírního složité a policie má z mnoha důvodů svázané ruce. Především nelze bezdomovce za přestupky sankcionovat. Vlastně lze je sankcionovat, ale s nulovým výsledkem. Nemají totiž nic a nic, včetně pokut, z nich nedostanete. Uložené pokuty tedy neplatí, protože, jak již bylo povězeno, nemají z čeho. Vymahatelnost sankcí za jimi spáchané přestupky je mizivá. Zjednodušeně povězeno, tito lidé bez domova a majetku jsou v podstatě nepostihnutelní. Městská část si v počínání s nimi hledí svých povinností a postupuje podle možností, které jsou jí dané. V případě parku na Bzenecké tak provedla dekontaminaci fekáliemi zasažené parkovní plochy. Zmlazením (rozumějte podstatným ostříháním a ořezáním) keřů v zasaženém prostoru byly otevřeny pohledy do parku a snad tak bylo a do budoucnosti bude (alespoň částečně) zabráněno vykonávání potřeby těmito lidmi na plochách parkovní zeleně. Městská část žádá průběžně i v jednotlivých případech porušování pořádku o zásah a nápravu městskou policii. Ta jediná spolu s Policií České republiky je oprávněná řešit pořádkové a další přestupky. Volat policii ihned při konfliktech či zjištění nevhodného počínání lidí v parku bychom měli i my, občané. To, že obdržím od právem rozhněvaného obyvatele Vinohrad po týdnu od pohnuté události e-mail, je nešťastné. Je třeba volat ihned policii (spíše městskou) a požadovat řešení. A to se týká nejen nevhodného počínání bezdomovců. Musím přiznat, že osud těchto lidí bez domova mi není lhostejný a naplňuje mne smutkem. Leč cesty k nápravě postavení těchto vyděděnců společnosti, často jimi samými odmítané, jsou klikaté a složité.

Vážení vinohradští spoluobčané, cestou jarními a letními měsíci Vám přeji hodně zdraví, všem.

Jiří Čejka, starosta