Květen 2022

Vážení vinohradští spoluobčané,

jaro se v plné síle rozprostřelo v našich zemích a nevynechalo ani Vinohrady. K mnoha barvám květů se stále sytěji přidává barva zelená, barva trávníků a olisťujících se stromů a keřů. Radost mi dělá i vzmáhající se trávníky v pruhu mezi loni dlážděnými chodníky od Bzenecké po Vlčnovskou. Přejme si jen trochu více vláhy z nebe, která s vegetací dokáže skutečné divy. A souhlasím s Vámi, že pršet může raději v noci a hlavně mimo víkendový čas. A asi většina z nás ví a také se shodneme na tom, že vláha je v našich jihomoravských zeměpisných šířkách (tedy i v Brně a na Vinohradech) navýsost potřebná a život limitující.

Vážení Vinohraďané, nelze si nevšimnout, že naše městská část je od poloviny dubna doslova olepená výzvami k podpisu petice týkající se, jak jinak, opět GO UP. Petice, jejíž iniciace a spuštění padá na vrub opozice ve vinohradském zastupitelstvu (má 8 členů oproti 13 členům vinohradské koalice), vyzývá kolemjdoucí k podpisu a vyzývá radnici – cituji „k okamžitému jednání …tak, aby došlo k odkupu a následnému využití“ a že radnice „proti stavbě neučinila žádné podstatné kroky“ – tolik citace. Autoři petice zřejmě nejsou schopni plynuleji vnímat realitu kolem sebe anebo, to spíše, blíží se nám komunální podzimní volby a je třeba vyvinout nějakou tu aktivitu, když po čtyři roky z řad opozice takřka žádná smysluplná vidět nebyla. Vinohradská radnice (a sděluji to již poněkolikáté) – rada městské části i vinohradské zastupitelstvo – v rozpětí tří let odmítaly a v usneseních odmítly výstavbu GO UP (poprvé počátkem února 2020), a to i přesto, že v této kauze jsme nebyli a nejsme tzv. stranou dotčenou. Rozhodnutí v záležitosti výstavby GO UP podle platného Statutu města Brna totiž přísluší městu Brnu na čele s primátorkou. V situaci, kdy byly soukromým vlastníkem (mimo jiné členem jedné z opozičních stran) prodány pozemky tenisových kurtů druhému soukromníkovi (často se šířila Vinohrady i nepravda, že pozemky prodala radnice), který na těchto pozemcích hodlal posléze postavit areál GO UP a územní plán tomuto záměru ani v nejmenším neodporoval, nebyla situace ze zákona pro Vinohrady příznivá. Ten, kdo se měl závazně vyjádřit – paní primátorka s městem Brnem v zádech, neměla žádnou možnost stavbě zamezit. Všechna vyjádření tzv. dotčených orgánů (převážně odborů magistrátu, ale také například hasičů, policie a podobně) byla kladná, tedy ve prospěch stavby. Jediné záporné, nesouhlasné stanovisko (přesněji stanoviska) zaujala rada a zastupitelstvo naší městské části. V takové situaci, kdy výstavbě GO UP nestálo v podstatě nic v cestě (nesouhlas naší radnice i řady občanů nebyl překážkou), jsme svolali jednání s novým majitelem pozemků, stavebníkem GO UP a developerem panem Maršálkem na naší radnici. Hodně jsme přemýšleli o tom, jak neřešitelnou kauzu obrátit v náš prospěch. V průběhu jednání jsem se otázal pana Maršálka, zda by oba nabyté pozemky neprodal (milá opozice, na to existuje i zápis z jednání). Pan Maršálek odpověděl, že ano. To byl zlom v celém případu GO UP. Obrátili jsme se tedy na město Brno (na paní primátorku), neboť jen město může nabývat či prodávat pozemky (městská část je pouhým pověřeným správcem), zda by odkoupilo oba pozemky. Vedení města Brna souhlasilo a dohodli jsme se i na naší finanční spoluúčasti, kterou město určilo částkou 10 miliónů korun, později se částka zvýšila na miliónů dvanáct (částku si hodláme od města půjčit a splácet po dobu čtyř let). Během přibližně tří let jsme podstoupili (za vinohradskou městskou část) v kauze GO UP mnoho desítek jednání a korespondence s magistrátními odbory, se zástupci brněnské radnice (počínaje paní primátorkou a konče jednotlivými členy politických klubů), s developerem, právníky a podobně. V dnešní době, kdy kauza GO UP je projednávána v orgánech brněnského magistrátu a kdy byla stažena z jednání brněnského březnového zastupitelstva k novému projednání (na kterémžto zastupitelstvu jsem vystoupil a vyzýval členy zastupitelstva k odkupu obou pozemků), jednáme (lobujeme) s příslušnými funkcionáři brněnské radnice i členy zastupitelstva. Nedávno jsme například jednali s náměstkem primátorky p. Kerndlem (ODS), s klubem ODS, s radním Čumou (Piráti), s náměstkem primátorky Hladíkem (KDU-ČSL), s radním Suchým (KDU-ČSL), s náměstkem primátorky Olivou (ČSSD), s předsedou R. Černým (ANO) a ještě máme domluvena další jednání. V této chvíli a při těchto krocích opozice olepuje Vinohrady peticí, která je jaksi popletená, když tvrdí, že radnice neučinila žádné kroky k zamezení výstavby GO UP a vyzývá radnici k jednání, cituji, „ …aby došlo k odkupu …“ (což tři roky, jak výše sděleno, děláme). Petice je zmatená v tom, že se obrací na naši radnici, která jak již povězeno o záležitosti GO UP nerozhoduje. Místo toho by se měla petice logicky obracet se žádostí o odkup pozemků na velkou radnici, na funkcionáře a členy zastupitelstva města Brna. Takovou petici bych podepsal i já (a odhlédl bych v zájmu celku od nepravdivého tvrzení o mé osobě), neboť by se spojila naše společná touha, naše společné přání, zamezit výstavbě GO UP. Správný směr petice by tedy měl cílit na brněnskou radnici.

Petice se tak vlamuje do příslovečných otevřených dveří, vyzývaje vinohradskou vládnoucí koalici k jednání, která ovšem probíhají, a to již přibližně tři roky, namísto toho, aby byla adresována tomu, jenž v otázce odkupu GO UP rozhoduje – a tím je město Brno – resp. jeho rada a zastupitelstvo. No a také jsem jaksi nezaznamenal, že by členové naší opozice přesvědčovali své stranické kolegy v radě a zastupitelstvu města Brna, aby koupi obou pozemků GO UP (spolu s námi) schválili. Namísto toho olepují (či jejich pobratimové) Vinohrady peticí, která nejen nepravdivě pomlouvá vedení vinohradské radnice, ale také plete občany. Inu, vítejte v čase předvolebních klání.

Vážení spoluobčané, omlouvám se za ono delší popsání a vysvětlování polepených Vinohrad. Už jsem přestal. A tudíž začnu odjinud a již stručně. Občas chodívám na Hády i pod Hády a nemohl jsem si nevšimnout, že mizí pod údery demoličních strojů nedostavěný objekt jakéhosi závodu, známý pod názvem Ergon. Objekt stojí na území městské části Maloměřice-Obřany a na jeho místě má vzniknout obytná zóna bytového rázu. Pro Vaši informaci, rada naší městské části nesouhlasila s pojednáním komunikace vedoucí od silnice na Jedovnické ulici k Ergonu jako hlavní příjezdové komunikace k budoucí obytné zóně. Poukázala na to, že přístup je možný z Kulkovy ulice.

Vážení Vinohraďané, dovoluji si Vás pozvat po dvou letech covidové odmlky na opět vzkříšenou Vinohradskou výstavu vín, která se uskuteční v sobotu 7. května od 10.00 hodin ve společenském sále Pálava (přístup z ulice Tvrdonické či Bzenecké). Kromě rozličných vzorků vín z celé jižní Moravy nebude chybět ani kulturní folklórní program. Zajistí jej, spolu s Vaším zpěvem, hned tři cimbálové muziky.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám krásné květnové dny, jejich příjemné prožití a zdraví spojené s úspěchy.

Jiří Čejka, starosta