Leden 2021

Vánoční výzdoba Vinohrad a sněhová nadílka přilákaly ve čtvrtek 3.12.2020 nejen děti ke skotačení na sněhu a stavbě sněhuláků. Doufejme, že si sníh letos ještě užijeme a toto byla jen taková malá ukázka, jak dokáže zima kouzlit.


Vážení vinohradští spoluobčané,

adventní čas den po dni ubíhá, přípravy na Štědrý den jsou nepochybně ve všech rodinách, ve všech obydlích v plném proudu. Zejména na ženy – hospodyně, ale také na osamělé a nemocné lidi, jsou v tomto čase kladeny velké nároky. Lehké to nemají ani ti nejmenší, kteří se s velkou netrpělivostí těší na Ježíška a jsou často „sžíráni“ přemítáním, cože to pod stromečkem najdou, zda bude Ježíšek nakloněn jejich přání a zda tak najdou dárky očekávané, dárky, které si nevýslovně přáli. O Vánocích (a nejen o nich) bychom si měli více všímat lidí osamělých, starých, nemocných, žijících třeba v našem sousedství. Kromě pomoci někdy stačí vlídnost, úsměv a několik laskavých slov.

Vážení spoluobčané, před našimi zraky neodvratně, den po dni, mizí rok 2020. Byl to rok, na který nebudeme vzpomínat s radostnou myslí. V jeho průběhu dramaticky zasáhla celou naši společnost nebezpečná infekční choroba, šířící se po celé planetě. Bojujeme s ní a doufáme, že rok příští bude rokem ukončení ničivé nákazy, bude rokem klidným a radostným. I já moc věřím a doufám, že přicházející rok 2021 bude takový. Především si připomenu a do své mysli nechám více vcházet vzpomínky na mého tátu, který se narodil na počátku listopadu roku 1921. V příštím roce by se tedy dožil sta let. Občas si přemítám, do jaké doby přišel táta na svět. Jednoznačně i on byl nadějí tehdy vzniklé a mladé (teprve čtyřleté) Republiky československé. Byl součástí mladé generace, která byla oddána samostatné republice, humánní a demokratické, za kterou byl on i jeho vrstevníci ochotni vést smrtelný zápas (což později mnozí včetně mého otce prokázali). V roce, kdy můj táta přišel na svět, tedy v roce 1921, se přihodila řada zajímavých i méně důležitých dějů a událostí, které v nadcházejícím roce 2021 ponesou pečeť stého výročí. Jen tak namátkou lze uvést, že před sto lety – v roce 1921 – se narodil český spisovatel a básník Ludvík Aškenázy. Na svět přišla také v onom roce neblaze proslulá prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová a 4. ledna 1921 zemřel francouzský historik Ernest (Arnošt) Denis, velký přítel a propagátor mladého Československa. V květnu 1921, tedy před sto lety, byla založena Komunistická strana Československa a na konci července téhož roku se stal jistý Adolf Hitler prvním předsedou Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP). V lednu onoho roku byla založena organizace čs. legionářů „Československá obec legionářská“. Rovněž před sto lety, 15. února 1921, se v Československu uskutečnilo první sčítání lidu. V republice tehdy bylo napočítáno 13,6 milionu obyvatel, z nichž většinu představovali Čechoslováci (8 759 701), po nich následovali Němci (3 123 305), Maďaři (744 621) Rusíni (461 449), Židé (180 534) a Poláci (75 852).  Před sto lety – 21. března 1921 o půl třetí odpoledne – došlo k výbuchu metanu na dole Kukla v Oslavanech u Brna. Při této tragédii zahynulo čtyřiadvacet horníků a sedmnáct jich bylo zraněno. Před sto lety – v roce 1921 – byla ukončena polsko-sovětská válka, která mezi oběma zeměmi probíhala od roku 1919.

Vážení Vinohraďané, to byla, prosím, malá ukázka dějů a událostí, od kterých v příštím roce uplyne rovných sto let. Tyto události a řada dalších obklopily mého otce ve chvíli jeho narození. Některé z těchto stoletých událostí z roku1921 – jako například stoleté výročí založení Československé obce legionářské – stojí za to si v příštím roce připomenout jako významný fakt našich dějin. Jiná stoletá výročí nám mohou v příštím roce posloužit svým varovným obsahem coby výstražné memento.

Vážení Vinohraďané, alej na Tvrdonické ulici je vysazena. Přibude k ní i lavička k posezení. Živý plot z mladých habříků, doufám, do několika let zmohutní, bude kultivován a posilován pravidelným stříháním a posléze vytvoří pěknou přírodní a zelenou překážku, oddělující plochu psího výběhu od silniční komunikace. Tento psí výběh, který je docela hojně navštěvován, bude obohacen cvičebními prvky pro pejsky. Ti jistě ono obohacení přivítají.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám krásné a nerušené vánoční svátky, lásku Vašich blízkých, náklonnost Vašich přátel, dětem mnoho dárků od Ježíška pod stromečkem a všem Vám pak nezdolné zdraví a radost ze života. Přeji Vám spokojený život v nadcházejícím roce 2021, hodně lásky, přátelství a mnoho pracovních, studijních i životních úspěchů. Kéž bude rok 2021 rokem, na který budeme v dobrém vzpomínat.

Jiří Čejka, starosta