Leden 2022

Vánoční stromy se letos na Vinohradech rozsvítily bez slavností. Jejich tichá krása bere dech i bez veselí a okázalosti vůkol.


Vážení vinohradští spoluobčané,

jako každoročně touto prosincovou dobou přichází i k nám na Vinohrady vánoční svátky. Těšíme se na ně všichni, nejvíce ovšem naše děti či naše vnoučata. Kolem mne, ač věk na to rozhodně mám, žádné vnouče však dosud neběhá. Od ledna příštího roku se ovšem vše změní, pravím Vám. Malinké mimino díky mé dceři (a nejen jí) je na cestě. Vánoce jako lednové novorozeně, pravda, nestihne, nu což, ty první prožije na konci roku příštího. Proč to drobné odbočení? Jednoduše jsem se chtěl s Vámi podělit o tu velkou radost, kterou mnozí prožíváte z Vašich dětí, vnuček a vnuků. Ta radost o Vánocích je umocněna dětskými úsměvy, dary od Ježíška, pohodou a klidem. Přeji Vám všem, vážení Vinohraďané, radost ve Vašich rodinách, radost s přáteli a krásné a upřímné vztahy se sousedy. Musím také popřát krásné svátky a radost do života paní Otilii Veselkové, žijící v domě s pečovatelskou službou na Bzenecké ulici. Tato paní celý profesní život pomáhala lidem jako sálová sestra. Já jí za to děkuji a přeji jí krásné svátky a vše dobré. To přeji pochopitelně i všem jejím sousedům v pečovatelském domě na Bzenecké č. 19,21 a rovněž obyvatelům obdobného zařízení na Pálavském náměstí č.1,2  a na Mikulovské 9. Všem Vám pěkné a požehnané Vánoce.

Vážení spoluobčané, několik let žily Vinohrady zápasem, který by se mohl nazvat boj proti uskutečnění GO UP, stavbě, kterou hodlal postavit na ploše bývalých tenisových kurtů jeden brněnský developer. Kolem této zamýšlené stavby se odehrálo hodně dramat, hodně pomluv, bylo vyřčeno mnoho nepravd a očerňování. Zkrátka se dění kolem této stavby přetavilo ve vyhraněně politický zápas vinohradské koalice (radnice) a opozice. Obě strany Go UP odmítaly. Radnice v jisté chvíli navrhla developerovi jako řešení odkup pozemků určených k zástavbě. Ten souhlasil a tak se radnice obrátila na město Brno o provedení odkupu pozemků městem, na kterém by se Vinohrady podílely padesáti procenty ceny (maximálně však deseti miliony, později dvanácti miliony). Město nebylo proti a souhlasilo provést odkup. Problém nastal ve chvíli, kdy město Brno změnilo koncepci koupě a věc postavilo tak, že ono koupí pozemek (s odhadní cenou přibližně 15 milionů) a naše městská část odkoupí od developera projektovou dokumentaci ke GO UP jako jeho náklady za přibližně 8 milionů korun. Problém byl v tom, že projektová dokumentace měla bez uskutečnění GO UP nulovou hodnotu a nebyla, přes tvrzení druhého tábora, použitelná. Toto řešení, odkup dokumentace, které by nás (radnici) přivedlo do kriminálních potíží (koupit něco s nulovou hodnotou za miliony obecních korun), doporučovala opozice, podporována městem Brnem. Náš postoj, postoj radnice, trval na původním řešení, které spočívalo v tom, že město Brno odkoupí od developera pozemky a městská část se na koupi bude podílet padesáti procenty (maximálně však dvanácti miliony korun). Rozpoutal se boj mezi radniční koalicí a opozicí s podporou města Brna na stránkách tisku či před objektivy televizních kamer. Radnice svůj postoj podepřela právními stanovisky, která jednoznačně potvrzovala názor radnice, včetně obav z nezákonného postupu v případě odkupu dokumentace s nulovou hodnotou za obecní peníze. Radnice byla vystavena tlaku, nepravdám, pomluvám a kdoví čemu ještě. Nebudu dál popisovat onu smutnou dobu a rovnou uvedu, že jsme vytrvale odmítali řešení s odkupem dokumentace a plédovali jsme pro odkup GO UP jako celku městem s podílem naší městské části. Po jednáních na magistrátě v nedávné době došlo k obratu v postojích a v polovině listopadu jsme byli informováni majetkovým odborem brněnského magistrátu, že město Brno bude projednávat odkup pozemků GO UP za odhadní cenu přibližně 30 milionů korun. Na dotaz magistrátu jsme město Brno ujistili, že naše účast na odkupu samozřejmě platí. Účast bude představovat 12 milionů korun. Ty si Vinohrady od města půjčí a budou je postupně splácet po dobu pěti let. Tak tedy alespoň stručně takto o problému, který trápil hodně vinohradských občanů. V tomto čase můžeme výsledek popisovaných dějů považovat za hezký vánoční dárek lidem v naší obci. GO UP na Vinohradech nebude. Využití získaných pozemků se bude postupně uskutečňovat v kontextu naší koncepce zdravých, zelených a hrajících si Vinohrad.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků, hodně dárečků dětem od Ježíška, i nám dospělým. Přeji Vám zdraví a neumdlévající radost ze života. A přeji Vám všem také úspěšný rok 2022.

Jiří Čejka, starosta


Mikulášská nadílka

V neděli 5. 12. 2021 se ve společenském sále Pálava konala mikulášská nadílka, kterou předcházela pohádka „Jak švec napálil čerta“.