Listopad 2020

V sobotu 10. října 2020 se uskutečnily v dopoledních hodinách Vinohradské trhy. Konaly se za přísných hygienických opatření a bez hudebního doprovodu. Nabídka však nebyla nijak omezena a tak si všichni milovníci farmářských specialit a dalšího zboží přišli na své.


Vážení vinohradští spoluobčané,

blížíme se ke konci roku 2020. Podzim, kterým se letos prokousáváme, není nikterak jásavý. Zápasíme s nemocí, která zasáhla naši společnost barbarsky krutě a nekompromisně. Nám všem, ženám, mužům, dětem, mladým, starším i starým, nezbývá než bojovat. Bojovat dodržováním ověřeného způsobu boje s infekčním vetřelcem – osobní izolací, rouškou, respirátorem, dodržováním odstupu, dezinfikováním rukou, oděvů a dalších předmětů i vzájemnou solidaritou. Situace není jednoduchá, neboť nikdo z nás takovou patálii dosud nezažil. V těchto chvílích však naděje visí ve vzduchu v podobě blížící se možnosti vakcinace vědci vypiplanou antikovidovou vakcínou. Zjevit a aplikovat by se na našem území mohla někdy na přelomu roku či začátkem roku 2021. To je ta naše naděje, to je možné řešení oné kovidové krize. Proto ještě chviličku vydržme, zatněme zuby a dodržujme, co je potřeba. Vítězství, vypadá to, přichází.

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za Vaše názory a poznatky z provozu nově organizované hromadné dopravy na Vinohradech, po zrušení linky č. 27. Jasná většina z Vás není s nově zavedeným provozem spokojena. Týká se to především přepravy v čase dopravních špiček. Nechybí ani Vaše obavy z přeplněných ranních a odpoledních spojů č. 25 a 26, a to v souvislosti se šířením koronavirové nákazy. V tomto ohledu jsem se obrátil na Dopravní podnik města Brna s požadavkem zamezit nebezpečí rychlejšího šíření infekce posílením spojů na obou linkách právě v době dopravních špiček. Stovky Vás připojili svůj podpis na podpisové listině vinohradské radnice požadující obnovení linky č. 27 a vyjadřující nespokojenost s novým přepravním uspořádáním. Vaše názory, poznatky i podpisy na podpisových arších mi budou sloužit jako významná podpora při jednáních s brněnským dopravním podnikem. Předpokládám, že nejpozději ke konci roku budeme jednat a společně vyhodnocovat situaci v hromadné dopravě na Vinohradech po změnách po 1. září. Abych přesně popsal Vaše ohlasy, musím říci, že jsem obdržel i dva opačné názory občanů, kterým změna – zrušení linky č. 27 a dnešní závlek na Starou Osadu – vyhovuje.  Je pravda, že jižní část Vinohrad nebyla linkou č. 27 obsluhována (linka končila na Pálavském náměstí). Dnes je střed a jih naší městské části dopravně podpořen autobusovou linkou č. 78, která Vinohrady spojuje s Líšní a dále s šalinou (tramvají) č. 12 i se Starou osadou. Brněnskému dopravnímu podniku opět navrhnu úsporu zrušením dlouhé linky č. 26 jedoucí na Kamenný vrch (spolu s posílením linky č. 25 vedoucí do Bohunic k nemocnici) a obnovení linky č. 27 tak, aby bylo umožněno použití linky č. 27 i obyvateli žijícími na jihu Vinohrad.  Tím by odpadla potřeba závleku trolejbusu č. 25 na Starou Osadu. Doufejme, že se to povede.

Vážení Vinohraďané, v minulém čísle našeho měsíčníku jsem Vás informoval o svatbě pana Jana Neubauera a paní Ludmily Zelinkové, která se na Vinohradech uskutečnila v sobotu 11. září a které jsem se účastnil coby oddávající. V textu, kterým jsem se svatbě věnoval, jsem ovšem učinil kardinální chybu. Paní nevěstu, která vstupovala do manželství pod příjmením Zelinková, jsem uvedl jako Zelníčkovou. Tu chybu si nedovedu nijak vysvětlit, leč stalo se. Moc se oběma manželům omlouvám, více paní Zelinkové, dnes již Neubauerové, jejíž příjmení se mi podařilo tak nešťastně zkomolit. Moc se omlouvám a ubezpečuji, že až oba manželé oslaví zlatou svatbu a já budu o té slávě podávat report, dám si velký pozor na reálie, aby se ta ostuda nezopakovala. Ještě jednou se omlouvám.

Vážení spoluobčané, přeji Vám klidný podzim, pokud je to alespoň trochu možné. Moc nám všem přeji, abychom byli jednotní v našem koronavirovém zápase. Přeji nám všem zdraví a hodně sil i trpělivosti při onom zápolení s virem i při překonávání nástrah dnešní pohnuté doby. Při tomto zápolení si udělejte tu a tam alespoň malinko času na Vaše blízké, na děti, na rodiče, na přátele. Mějme čas na vlídné slovo se sousedem, se známým (to vše pochopitelně v odstupu nejméně dvou metrů). A přes tu všechnu patálii neopomeňme vnímat i krásy letošního podzimu. Zkrátka se nedejme.

Jiří Čejka, starosta