Nově uvolňované obecní byty projdou generální opravou

Vážení čtenáři,

během letošního roku městská část Brno-Vinohrady začala kompletně opravovat nově uvolňované obecní byty před jejich novým pronájmem zájemcům z pořadí žadatelů o byt MČ. I když se každoročně na Vinohradech uvolní tímto způsobem jen nevelký počet obecních bytů, je důležité, abychom rekonstrukci/obnovu bytového fondu zahájili a soustavně se jí věnovali.

První letošní byty, určené ke kompletní generální opravě (GO), se uvolnily až v polovině letošního roku.

Každý takto uvolněný byt je tedy příležitostí k provedení kompletní GO, která v sobě zahrnuje především celkovou výměnu elektroinstalace, pořízení zděného nového bytového jádra, obnovu podlah, novou kuchyňskou linku atd.  Kompletní GO každého bytu je finančně velmi náročná, ale vytváří jeho novou vyšší užitnou hodnotu. Je proto nezbytné, aby u bytů, které projdou celkovou GO a budou pronajaty novým nájemníkům z bytového pořadníku, bylo rovněž stanoveno nové nájemné. Pro představu, MČ Brno-Vinohrady musí od roku 2017, kdy vedení MMB stanovilo pravidla tzv. ekonomického nájemného, bez výjimky a striktně postupovat při určování výše nájemného dle těchto pravidel. V případě MČ Brno-Vinohrady je tak současná výše nájemného určená MMB u nově pronajímaných obecních bytů (před jejich rekonstrukcí) stanovena pro letošní rok částkou 88,40 Kč/m2/měs. Jedná se o minimální možnou cenu, jakou může ze strany města MČ Brno-Vinohrady v tomto případě stanovit.

Bytová a dislokační komise se proto na svém zářijovém zasedání zabývala návrhem na novou výši nájemného také u bytů po kompletní GO. Posoudila celkové náklady na rekonstrukci a nově stanovenou dobu technické a uživatelské životnosti bytu a rovněž vzala v úvahu i současné ceny za m2 v jiných srovnatelných brněnských městských částech panelového typu. Po zvážení a projednání všech možností doporučila bytová a dislokační komise RMČ Brno-Vinohrady pro nové nájemné u bytů po kompletní GO nájemné v rozmezní 95-105 Kč/m2/měs. RMČ Brno-Vinohrady následně na svém zasedání dne 21. 9. 2020 projednala toto doporučení bytové a dislokační komise a schválila, že u nově uvolněných bytů, které projdou kompletní GO, bude měsíční nájemné činit 99,- Kč/m2. Nájemné v ostatních obecních bytech na Vinohradech zůstává nezměněno.

RMČ Brno-Vinohrady ve spolupráci s bytovou s dislokační komisí také schválila, že každý nový nájemník, který dostane k pronajmutí byt po jeho kompletní GO, uhradí tzv. vratnou kauci ve výši 1měsíčního nájmu, která mu bude po 1. roce řádného užívání bytu a placení nájemného vrácena, tak jak je to i v jiných brněnských městských částech.

Bc. Michal Krejsa, 1. místostarosta m. č. 

Ing. Eva Králíčková, vedoucí odboru Bytového a všeobecného