Obezřetnost k pohybu cizích osob v domech

Vážení občané,

v poslední době se v některých domech na území MČ Brno – Vinohrady začaly ve větší míře vyskytovat cizí osoby, které mohou být pod záminkou vpuštěni do domu i samotnými obyvateli. Jedná se především o osoby bez domova. Tyto osoby se následně zdržují na únikových schodištích, kde polehávají nebo se pohybují i v jiných částech domu, např. v prostorách sklepů. Bohužel jsme se již ze strany těchto osob setkali i s agresivitou.

Dále se setkáváme i s případy podomního prodeje, který je na území města Brna zakázán. Podomní prodejci se při nabídce svých produktů dokonce odkazují na spolupráci s radnicí MČ Brno – Vinohrady, což je vždy lživé tvrzení.

V zájmu bezpečnosti všech obyvatel domů v naší městské části neotvírejte cizím osobám a v žádném případně nevpouštějte cizí osoby do svých domů. O současné situaci byl také vyrozuměn vedoucí našeho revíru Městské policie a spraveno i stavební bytové družstvo MÍR. Pohybem cizích osob po domě se zvyšuje riziko vandalismu, poškozování věcí, případně vloupání. Pokud budete svědky pohybu cizích osob (např. osoby bez domova) po domě, volejte neprodleně Městskou policii 156 nebo Policii ČR 158.

Buďme všichni obezřetní k pohybu cizích osob v prostorách našich domů!

Děkuji za obezřetnost.

Michal Krejsa, 1. místostarosta