Ohlédnutí se za dalším ročníkem akce „Bavíme se na Vinohradech“

V sobotu 4. září se Vinohrady probudily do krásného pozdně letního dne, ve kterém se konal pod záštitou starosty PhDr. Jiřího Čejky další ročník tradiční a oblíbené akce pro malé i velké obyvatele naší městské části „Bavíme se na Vinohradech“, doplněný účastí malých pivovarů.

V dopoledním programu, který se protáhl až do odpoledních hodin, se na 180 dětí v doprovodu rodičů nejprve účastnilo rozmanitých soutěží s plněním úkolů, které pro ně připravily lektorky „Domečku“ pod vedením paní Ivany Heindlové. V další části dětského programu bavilo děti divadlo „Kejkle“.

Odpolední program zahájilo nejvíce očekávané vystoupení populární pražské skupiny „Slza“, jejíž produkci sledoval zcela zaplněný prostor palouku „U tří borovic“, složený především z mladých fanynek a fanoušků, kteří se sem sjeli z celého Brna.  Po vystoupení dua „Vašic&Janík“ na podium nastoupil další tahák odpoledního programu – rocková formace „Morčata na útěku“, jejichž set naplnil očekávání natěšených posluchačů a byl nepřeslechnutelnou zvukovou kulisou téměř na celých Vinohradech.

V časové pauze před dalšími účinkujícími se odehrály tradiční soutěže – v hodu kufrem (ženy) a držení tupláku (muži i ženy), ceny pro vítěze těchto soutěží věnovala Tiskárna Settronic.

V podvečerní části programu vystoupilo s úspěchem mladé vinohradské punkové seskupení „ŇUŇU“ a závěr programu pod rouškou tmy obstaral další soubor z hlavního města „Pražskej Tuzex“.

Celá akce proběhla v duchu sloganu „jedli…pili…hodovali a dobře se pobavili“.

Těšíme se s KVICem na další ročník.

Mgr. Jiří Huňáček