Pokračující zvýšená hygienická opatření ve společných prostorách obecních domů

Vážení občané, nájemníci,

v souvislosti se zhoršující se situací kolem onemocnění COVID-19 začal ve zvýšené míře Bytový odbor ÚMČ Brno-Vinohrady neprodleně uplatňovat preventivní hygienická opatření ve společných prostorách obecních domů a v domech s pečovatelskou službou.

Pracovníci úklidu ve spolupráci s domovníky ve zvýšené míře desinfikují všechny dotykové plochy v domě podobně jako v jarních měsících. Pracovníci úklidu rovněž dbají na zvýšená hygienická opatření
a pravidelnou frekvenci úklidu společných prostor domu.

V obecních domech jsme rovněž vylepili upozornění na povinnost nošení roušky ve společných prostorách-chodbách domu. Prosíme nájemníky domů o respektování tohoto nařízení ministerstva zdravotnictví. Bohužel jsme se již v domech na Mikulovské ulici setkali s tím, že někdo tato upozornění strhává, roztrhá a rozhází po chodbě domu. Prosíme, ponechte tuto informaci i pro ostatní nájemníky domu.

Věříme, že situaci společně zvládneme, děkujeme za pochopení.

Bc. Michal Krejsa, místostarosta m. č. 

Ing. Eva Králíčková, vedoucí odboru Bytového a všeobecného