Pozvánka na fotografickou výstavu osady Hamburk

Vážení spoluobčané,

srdečně vás zveme na vernisáž a následnou fotografickou výstavu: Osada Hamburk ve vzpomínkách pamětníků.

Výstava nás provede již zaniklou osadou, která se nacházela na dnešním území sídliště Vinohrady a přiblíží život jejích obyvatel. Pojďme nahlédnout do doby, kdy se v polích nad Židenicemi na spojnici starých cest, které vedly ze Židenic do Líšně, nacházela osada Hamburk. Původní osada existovala od počátku 40. let do pol. 80. let 20. stol. a nacházela se v prostoru dnešních ulic Bořetická, Mutěnická a Valtická. Bohužel se do dnešní doby nedochovalo nic, co by osadu připomínalo.

Vážení spoluobčané, přijměte pozvání na vernisáž a výstavu, která vám pomocí fotografií a vzpomínek pamětníků přiblíží život jejich obyvatel, pro které se stala osada Hamburk nezaměnitelným domovem. Na vernisáži bude rovněž možnost besedy s pamětníky a v programu vystoupí žáci ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.

Vernisáž se uskuteční dne 9. 6. 2022 od 17hod v zasedací síní Zastupitelstva MČ, Velkopavlovická 25 (přízemí budovy vedle cukrárny U Losa).

Výstava bude dále přístupna veřejnosti o víkendech 11.6.-12.6. a 18.6.-19.6.2022 vždy od 14-17hod.
v zasedací místnosti ZMČ, Velkopavlovická 25.

Výstavu zorganizovala a připravila Bc. Jaroslava Lánová, za což si zaslouží velké poděkování.

Michal Krejsa, I. místostarosta