Prosinec 2020

Vážení vinohradští spoluobčané,

tu polehoučku, jindy hlučněji, leč nezadržitelně do kraje a do našich domovů vcházejí vánoční svátky s tichým časem adventním. Letošní dobu vánoční sice prožíváme podobně jako každý rok, ovšem ty vánoce letošní jsou přeci jen poznamenány atmosférou neklidu a nejistoty. Zkrátka a dobře, letošní doba adventní žije tak trochu ve stínu koronavirové epidemie,„ roztahující se“ v naší zemi. Na hezké prožití dnů spojených s vánočními svátky by však koronavirus neměl mít „navrch“, neměl by mít nikterak zásadní, ba ani minimální vliv na pěkné sváteční chvíle a na vztahy mezi lidmi. Záleží jenom na nás, na našich rodinách, na našich blízkých, zda si necháme pustit epidemii do svého vnitřního života, zda připustíme, aby narušovala naše adventní přemítání, vzpomínání, zda infekci dáme více prostoru v našich svátečních úvahách. Zkrátka záleží jen na nás, zda dopustíme, aby jevy spojené s nebezpečnou virózou zastínily vánoční atmosféru v našich srdcích a myslích.

Vážení Vinohraďané, žijeme v době poznamenané dosud ne plně známou infekcí, která nepříjemně těsní naše životy. Covid doráží na naše žití, na naše zdraví. Jeho dopady mohou být nepatrné, ale též mohou být fatální a mohou končit i úmrtím. Proto Vás, vážení Vinohraďané, sousedé, moc prosím, dodržujte hygienická opatření v podobě nošení roušek, v dodržování dvoumetrových rozestupů a v dodržování (až přehnané) osobní hygieny, včetně dezinfekce rukou. Dodržujte, prosím, i ostatní nařízení vlády. Možná jsou často pro nás nepochopitelná, leč věřte mi, mají jediný smysl: ochránit nás před onou infekční nákazou. Chápu, že se nejedná o žádná příjemná a povznášející opatření. Jedná se ovšem o opatření účinná a potřebná, jedná se o opatření, která nás při dodržování vyvedou z covidových nesnází a přivedou nás ke konečnému vítězství. A ochrání nás před nemocí či smrtí. Dodržováním potřebných úkonů chráníme sebe, ale také chráníme i své spoluobčany před sebou samými. Dodržováním tří R tak demonstrujeme jednotu v boji s koronavirem, ale i svoji nesobeckost a solidaritu s druhými lidmi. Koronavirus nás ničí také hospodářsky. Mnoho profesí bylo tvrdě zasaženo výpadkem ve své činnosti, lidé přicházejí o zaměstnání, o zdroj obživy své i svých rodin. Nejen podniky, ale i obce přicházejí o finance a lepší možnosti svého rozvoje. I naše městská část přišla o finanční prostředky v zápase s covidem a v příštím roce bude obecní rozpočet nižší o dva miliony korun, kterých se nám nedostane v podobě postoupených příjmů. Co naplat, budeme se muset s tou realitou vyrovnat, překonat potíže a jít dál.

Vážení spoluobčané, před jistým časem zjitřila vinohradské veřejné mínění kauza, vystupující pod označením GO UP. Jednalo se v ní, a vlastně se v ní stále jedná, o nesouhlas vinohradské radnice (tak zvané obecní reprezentace) i obyvatel (především z Bořetické a Čejkovické ulice) s výstavbou sportovně rekreačního komplexu na místě bývalých tenisových kurtů. Kolem této kauzy bylo hodně kraválu a snad ještě více dezinformací letících naší obcí. Podstatná je nyní skutečnost, že radnice – městská část – dále trvá na nesouhlasném stanovisku s výstavbou komplexu. Na podnět a návrh rady byl naším zastupitelstvem dokonce schválen odkup pozemků, na kterých se měla odvinout ona nežádoucí stavební činnost. Město Brno bylo naší městskou částí požádáno provést odkup těchto pozemků. Na odkupu se naše městská část bude podílet rovnou polovinou (zřejmě tedy desíti miliony korun). Docela nedávno jsem učinil písemné dotazy na paní primátorku i na majitele pozemků a potenciálního stavebníka komplexu, jak situace kolem odkupu vypadá. Stavebník a majitel pozemků mi sdělil, že o odkupu jednal s příslušným náměstkem primátorky
a byl informován, že bude proveden cenový odhad pozemků. Další informace od brněnského magistrátu zatím nemá. Za magistrát města Brna mi odpověděl příslušný radní, mající v gesci majetkové záležitosti. Sdělil mi, že město Brno, kterému případ podle městského statutu náleží k řešení (jde o tzv. stavbu celoměstského významu), v současné době zajišťuje finance na případné uskutečnění námi navrhovaného odkupu pozemků. Berte, prosím, toto sdělení jako informaci o současném stavu kauzy na Vinohradech, známé pod čtyřpísmenným názvem GO UP. Dění budu nadále sledovat. Naše snaha získat pozemky, zamezit tím výstavbě a využít je v co nejširším veřejném zájmu, je nezměrná.

Vážení vinohradští spoluobčané, vánoční svátky a s nimi i konec letošního roku se přibližují. Přeji Vám mnoho klidu, rodinné pohody a snad žádné obavy z budoucna. Zdraví a štěstí Vám všem přeji tak moc, jak jen mohu přát. Držte se, buďte rozvážní, opatrní, ale také stateční. Vím, že jste.

Jiří Čejka, starosta