Prosinec 2021

V neděli 14. listopadu ve Společenském sále Pálava bavilo Divadlo Kufr malé i velké diváky veselým příběhem o zlobivém komínovém krtkovi „Velký Fuk“. Představení se všem moc líbilo a bylo milou kulturní vzpruhou v dnešní nelehké době.


Vážení vinohradští spoluobčané,

měsíc listopad, tak jak má ve zvyku, setřásl listí z většiny našich stromů. Dříve než tak učinil, a dělá to také každý rok, zbarvil všechny listy a lístky pestrými barvami a rozesel je po celých Vinohradech. V těch chvílích mohl mít mnohý chodec pocit, že nekráčí vinohradskými ulicemi, ale že se ocitl uprostřed pestrobarevných obrazů francouzských mistrů pointilistů Seurata či Signaca. Tito pánové představovali svého času (na přelomu 19 a 20. století) vrcholné zástupce výtvarného směru zvaného pointilismus (název odvozen od slova point – bod). Jejich práce, složené z mnoha bodů, zářily barvami tak jako letošní Vinohrady. Ty by pro ně byly velmi příkladnou inspirací. To jen tak na okraj.

Vážení spoluobčané, odcházející dobu pestrého podzimu v těchto chvílích již nezvratně vystřídal jiný čas – čas adventní, čas příchodu vánočních svátků, doba velkého těšení se dětí na Ježíška i starostí (krásných starostí) nás dospělých. Příchod adventu, příchod vánočních svátků, je časem určeným především pro klidné, nerušené a tiché usebrání. Na své blízké, především na ty, kteří již s námi nejsou, v těchto chvílích vzpomínáme především. V hloubi duše je nosíme celý rok, však advent náš vztah k nim a vzpomínání na ně umocňuje. Předvánoční období je také chvílemi praktické přípravy vánočních svátků. Od zajištění dárků až po přípravu štědrovečerního stolu je potřeba vykonat mnohé. A tak především ženy – maminky, babičky, manželky, dcery – starají, shánějí, zajišťují, vyrábějí (s dětmi třebas ozdoby), pečou cukroví, generálně uklízejí a vím já, co všechno další podstupují, aby jejich rodiny prožily krásné vánoční svátky. Uvědomme si to, pánové.

Vážení Vinohraďané, nejspíš všichni jste si povšimli, že letos, po koronavirové přetržce, jsme opět pokračovali v opravách vinohradských chodníků. Opraven byl úsek od Bzenecké ulice po Vlčnovskou ulici až naproti parkovišti. Vydlážděny byly rovněž chodníky od Pálavského náměstí, vedoucí kolem parku na ulici Bzeneckou. Asi se mnozí shodneme, že firma a její pracovníci, kteří práce provádějí, jsou požehnáním pro naše opravované chodníky. Práci mají připravenou, termíny jednoznačně plní, pracují čistě a nevzniká a nezůstává po nich nepořádek. Naopak dokončují jednotlivé úseky komplexně, včetně navezení zeminy a vysetí trávy. Kvalita jejich práce je příkladná, však mnozí ji tak také hodnotíte. Zvažuji setkat se s těmito pracovníky (mnozí jsou ze zahraničí) a poděkovat jim za nevšední pracovní výkony. V příštím roce budeme pokračovat v opravách chodníků na jihu i severu Vinohrad. Docela bych si přál, aby práce vykonávali opět tito pracovníci této firmy. O tom, kdo se chopí těchto prací v příštím roce, však rozhodne výběrové řízení. V každém případě budou opravy chodníků pokračovat i v roce příštím. Našim programovým cílem je totiž během několika let opravit všechny vinohradské chodníky.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji všem Vám, a zvláště dětem a seniorům, krásné Vánoce. Jejich příjemné a klidné prožití v kruhu blízkých. Moc radosti jednoho z druhého, moc krásných vzpomínek na ty, co tu již nejsou s námi, ale kteří v našich myslích a vzpomínkách budou u štědrovečerního stolu sedět spolu s námi. Krásné, klidné a radostné svátky Vám všem přeji z celého srdce. A prosím, nezapomínejme na osamělé lidi. Je-li to v našich silách a možnostech. Děkuji a vše dobré.

Jiří Čejka, starosta