Říjen 2020

V pátek 11. září ve 14 hodin se na Vinohradech uskutečnila svatba dvou vinohradských občanů. Paní Ludmily Zelinkové, dnes již Neubauerové, a pana Jana Neubauera. Svatební obřad proběhl v sále zastupitelstva, který se využívá i k vítání nejmenších Vinohraďanů. Novomanželům Neubauerovým přejeme hodně štěstí a zdraví na společné cestě životem.


Vážení vinohradští spoluobčané,

letošní rok je pro nás všechny obyvatele České republiky – a nejen pro nás – nepříjemným obdobím. Všichni si neseme nepříjemnou zátěž nebezpečného virového onemocnění covid 19, které nás přibližně od letošního března trápí a ohrožuje. Ve chvíli, kdy píšu úvodník, tedy v polovině září, se po jistém prázdninovém zklidnění virus opět vzmáhá a pozitivních případů onemocnění dramaticky přibývá. Nevím, jaká bude situace v době, kdy řádky, které právě píšu, budete číst. Bude to na přelomu září a října. Moc však doufám, že situace se v té době již zlepší, že „zaberou“ ochranná opatření přijatá nyní v polovině září. Buďme všichni, prosím, solidárních postojů, neohrožujme sebe ani ostatní kolem nás. Zkrátka jsme ve válce a v té musíme být ostražití, ukáznění a odhodlaní zvítězit.

Vážení Vinohraďané, na přelomu srpna a září zrušil Dopravní podnik města Brna (DPMB) trolejbusovou linku č. 27. O zrušení linky jsem nebyl (ani nikdo další z naší městské části) dopravním podnikem ani v nejmenším informován. O rušení jsem se dozvěděl 26. srpna, kdy bylo oznámeno na facebooku dopravního podniku. Stálo zde, že linka č. 27 bude zrušena k 1. září. A také, přes nesouhlas vinohradské rady, kterou jsem mimořádně svolal na pátek 28. srpna, linka zrušena byla. Od té doby jsem několikrát písemně i osobně oslovil pana ředitele brněnského dopravního podniku i jeho náměstka, které jsem informoval o značném zhoršení kvality městské hromadné dopravy, týkající se Vinohrad. A pochopitelně dopravnímu podniku jsem již několikrát sdělil nesouhlas se zrušením sedmadvacítky. Pan ředitel mi navrhl jistou dobu pozorovat novou dopravní situaci. Pak se prý uvidí. Já mu sdělil, že již první den nového provozu (1. září) došlo k dramatickému zhoršení přepravy na dvou zbývajících linkách č. 25 a 26. Rušení spoje č. 27 mi odůvodnilo vedení DPMD hledáním úspor. Navrhl jsem tudíž dopravnímu podniku možnou úsporu zrušením linky č. 26 (jede na Kamenný vrch) při ponechání linek č. 27 a 78 a odpovídajícímu posílení linky č. 25 bez závleku na Starou Osadu. Obě linky č. 25 a 26 jedou takřka stoprocentně po společné trase od konečné v Líšni až po Bohunice, kde se rozdělují; linka č. 25 pokračuje k bohunické nemocnici a linka č. 26 se odklání na Kamenný vrch. Toto spojení na Kamenný vrch mohou Vinohrady opravdu postrádat bez jakékoliv bolesti (při posílení spoje č. 25) a dopravní podnik zrušením dvacet šestky, jedoucí po snad nejdelší a dopravně problémové trolejbusové trati v Brně, výrazně ušetří. Kamenný vrch by mohl mít ponecháno podobné krátké spojení s Mendlovým náměstím, podobně jako měly Vinohrady spojení linkou č. 27 se Starou Osadou. Můj návrh zůstává zatím bez odpovědi. Vážení Vinohraďané, je Vás již víc, kteří jste se na mne obrátili se svými povýtce negativními poznatky z nově upravené veřejné dopravy – zrušením linky č. 27 a závleky na Starou Osadu. Pana ředitele jsem již informoval o katastrofálních prvních dnech v nově koncipované hromadné dopravě na Vinohradech, o zpožděních, plných trolejbusech a podobně. Hodlám jej však, a jeho pana náměstka, pravidelně informovat o nedůstojné a všeobecně dramatické situaci, která vládne v městské hromadné dopravě na Vinohradech, včetně naprosto nevhodných dopadů na vinohradské cestující. Jak jsem již pověděl, od některých z Vás jsem obdržel poznatky či názory. Ty mi, včetně mého pohledu, budou sloužit jako podklad pro jednání s dopravním podnikem, pro doložení toho, že se nejedná pouze o mé osobní pohledy na dění kolem zrušení sedmadvacítky a zásadního zhoršení přepravní situace na Vinohradech. Velmi rád přivítám další podněty a Vás k jejich zaslání skoro vybízím.  Vážení Vinohraďané, Vaše postřehy, názory, popsání konkrétní situace a podobně mohou být při jednání s DPMB velmi prospěšné. Zkrátka zajímá mě vše, co dokumentuje onu zpackanou dopravní „reformu“, spočívající ve zrušení linky č. 27, v závlecích na Starou Osadu, v prodloužení přepravní doby a z toho plynoucího zhoršení cestování hromadnou městskou dopravou na Vinohrady i z Vinohrad. Vaše příspěvky se stanou tím nejsilnějším argumentem.

Vážení vinohradští spoluobčané, i v dnešní rozviklané době jsou však události, které potěší, podpoří mysl a přinesou radost. Jedné takové jsem se zcela nedávno aktivně zúčastnil i já. V pátek 11. září se totiž na Vinohradech uskutečnila svatba dvou vinohradských občanů. Paní Ludmily Zelníčkové, dnes již Neubauerové, a pana Jana Neubauera. Oba svatebčany znám dlouhou dobu. Jsou to lidé, kterých si vážím, neboť se starají, a dobře starají, o milého mladšího člena své rodiny. Svatební obřad proběhl v sále našeho zastupitelstva, který se využívá i k vítání nejmenších Vinohraďanů. Dovoluji si ještě jednou, a snad i Vaším jménem, popřát novomanželům Neubauerovým hodně štěstí a zdraví na společné cestě životem.

Ještě jedna vinohradská realita mi – a doufám, že i Vám – přináší radost a dobrý pocit. I v měsíci září jsou letošní Vinohrady sytě a nádherně zelené, jsou jaksi více živé a šťavnaté. Po nějakých pěti suchých letech se příroda usadila a přinesla nám opravdu normální léto i s dostatkem vláhy. Deště letos byly i na Vinohradech častější a vydatnější. To se k mé i Vaší radosti projevilo na onom sytě zeleném, nádherném habitu Vinohrad. Přejme si, aby příští jaro s létem byly podobné.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám všem mnoho zdraví a sil k překonání potíží, které na nás v letošním roce doléhají. Jistě bude opět dobře a normálně.

Jiří Čejka, starosta