Září 2022

Pohled na budoucí podobu parku před radnicí kolem fontány. Na čtyřech místech budou vysazeny pestrobarevné záhony květin. Práce budou dokončeny do poloviny září. Pohled na nové úpravy parku použit ze studie výsadby. Vážení vinohradští spoluobčané, dopisuji poslední úvodník Vinohradského Informu, vycházejícího v pozvolně končícím čtyřletém volebním období. Ono končící volební období, odvíjející se od podzimu 2018 do září 2022, náleželo (a vlastně ještě chvíli náleží) po mém

Read More...

Bytový odbor – shrnutí volebního období 2018-2022

Vážení čtenáři, na konci volebního období se sluší shrnout nejdůležitější záležitosti v oblasti péče o obecní bytový fond. Během celého volebního období jsme se vám snažili pravidelně přiblížit a informovat o všech podstatných záležitostech, které se týkaly obecního bydlení. Reálně mohu konstatovat, že se v oblasti péče o bytový fond stihlo za jedno volební období zrealizovat řadu větších i menších projektů, některé vyžadovaly určitý čas na přípravu, jiné se mohly

Read More...

Červenec-srpen 2022

Ve čtvrtek 9. června 2022 proběhla Vernisáž výstavy fotografií OSADA HAMBURK ve vzpomínkách pamětníků. Výstavu zorganizovala a připravila Bc. Jaroslava Lánová, za což si zaslouží velké poděkování. Na fotografii je zachycena paní Lánová v diskuzi se starostou Čejkou. Vážení vinohradští spoluobčané, konečně nadchází, k nemalé radosti školní mládeže i nás, školním škamnám dávno odrostlých, doba prázdnin a letních dovolených. Letos budeme trávit prázdninový čas volna,

Read More...

Červen 2022

Vinohradskou výstavu vín slavnostně zahájili senátor Jiří Dušek a starosta Jiří Čejka již tradičním výstřelem z děla.  Vážení vinohradští spoluobčané, první květnovou sobotu, připadla na sedmý den v měsíci, jsme si někteří zašli na tradiční Vinohradskou výstavu vín. Letos se konal po nucené dvouleté covidové přestávce v pořadí již osmadvacátý ročník naší vinařské slavnosti. V prostorách společenského sálu Pálava se nás sešly stovky. Všichni jsme

Read More...

Pozvánka na fotografickou výstavu osady Hamburk

Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na vernisáž a následnou fotografickou výstavu: Osada Hamburk ve vzpomínkách pamětníků. Výstava nás provede již zaniklou osadou, která se nacházela na dnešním území sídliště Vinohrady a přiblíží život jejích obyvatel. Pojďme nahlédnout do doby, kdy se v polích nad Židenicemi na spojnici starých cest, které vedly ze Židenic do Líšně, nacházela osada Hamburk. Původní osada existovala od počátku 40. let do pol. 80. let 20. stol. a nacházela se v prostoru dnešních

Read More...

Květen 2022

Vážení vinohradští spoluobčané, jaro se v plné síle rozprostřelo v našich zemích a nevynechalo ani Vinohrady. K mnoha barvám květů se stále sytěji přidává barva zelená, barva trávníků a olisťujících se stromů a keřů. Radost mi dělá i vzmáhající se trávníky v pruhu mezi loni dlážděnými chodníky od Bzenecké po Vlčnovskou. Přejme si jen trochu více vláhy z nebe, která s vegetací dokáže skutečné divy. A souhlasím s Vámi, že pršet může raději v noci a hlavně mimo

Read More...

Duben 2022

Nová šplhací sestava na centrálním dětském hřišti. Vážení vinohradští spoluobčané, vyhlíží to nadějně, vypadá to, že jaro již opravdu vystřídalo zimu a zavítalo trvaleji i k nám na Vinohrady. Onu skutečnost stroze připomíná kalendář prvním jarním dnem (21. března), především však nás samo přicházející jaro hladí a laská příjemnějším klimatem i kouzelným zpěvem ptactva rozličného, který je opeřenými pěvci pořádán nejpilněji v ranním tichu. A všude vůkol

Read More...

Březen 2022

Doprava do rozsáhlého areálu nemůže být řešena přes Vinohrady a nesouhlas rady s projektem tak i z těchto důvodů stále trvá. Vážení vinohradští spoluobčané, máme před sebou posledních několik týdnů zimy a pak se všude rozhostí mnohými toužebně očekávané jaro. I v letošním roce jsme konfrontováni s naším nechtěným společníkem covidem, který naše životy doprovází již třetím rokem. Zdá se však, alespoň v polovině února, kdy píši tyhle úvodníkové

Read More...

Za JUDr. Česlavem Gojným

Vážení vinohradští spoluobčané, do následujících řádků, přiznávám, se mi příliš nechtělo. Jedenadvacátého ledna 2022 totiž navždy opustil Vinohrady i tento svět báječný člověk – JUDr. Česlav Gojný. Doktor Gojný byl a je známou vinohradskou postavou. Dlouhá léta působil coby člen našeho zastupitelstva a předsedal několika odborným poradním komisím. Jako sportovec (v mladším věku se věnoval boxu) vedl komisi sportovní a mládeže. Ty další komise, jimž

Read More...

Únor 2022

Ukázka stavu chodníku na ulici Mikulovské. Opraven dlážděním bude letos. Vážení vinohradští spoluobčané, začátek nového roku, který jsme docela nedávno přivítali, je plný obav, ale též nadějí. Na mysli mám již třetím rokem obtěžující pandemii infekčního onemocnění označovaného jako covid 19 a další jeho modifikace či mutace. Skutečně s letošním rokem jsme nedobrovolně vstoupili do třetího roku společného a nedobrovolného soužití (dá-li se to tak

Read More...