Leden 2022

Vánoční stromy se letos na Vinohradech rozsvítily bez slavností. Jejich tichá krása bere dech i bez veselí a okázalosti vůkol. Vážení vinohradští spoluobčané, jako každoročně touto prosincovou dobou přichází i k nám na Vinohrady vánoční svátky. Těšíme se na ně všichni, nejvíce ovšem naše děti či naše vnoučata. Kolem mne, ač věk na to rozhodně mám, žádné vnouče však dosud neběhá. Od ledna příštího roku se ovšem vše změní,

Read More...

Zbudování nového kamerového systému v obecních bytových domech

Vážení čtenáři, v druhé polovině letošního roku jsme přistoupili k zbudování nového kamerového systému v obecních bytových domech. Začátkem letošního roku, kdy jsme tento záměr publikovali ve Vinohradském Informu, probíhal výběr zhotovitele projektové dokumentace. Opodstatnění ke zbudování kamerového zabezpečení vycházelo především z negativních vlivů v domech jako byly různé krádeže, poškozování vstupních dveří do domu, ničení schránek nájemníků, černé skládky v domě, ničení

Read More...

Prosinec 2021

V neděli 14. listopadu ve Společenském sále Pálava bavilo Divadlo Kufr malé i velké diváky veselým příběhem o zlobivém komínovém krtkovi „Velký Fuk“. Představení se všem moc líbilo a bylo milou kulturní vzpruhou v dnešní nelehké době. Vážení vinohradští spoluobčané, měsíc listopad, tak jak má ve zvyku, setřásl listí z většiny našich stromů. Dříve než tak učinil, a dělá to také každý rok, zbarvil všechny listy

Read More...

Listopad 2021

V sobotu 2. října se ve společenském sále Pálava na Bzenecké slavil Dne seniorů, kde více než šedesát diváků zpívalo s cimbálovkou Javor, užívalo si taneční vystoupení a kreace několika skupin souboru Carolka, vedeného Zuzanou Kovandovou a nakonec prožívalo koncert Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce (na fotografii), který vystoupil na Vinohradech po hodně dlouhé přestávce.  Vážení vinohradští spoluobčané, podzim, i ten vinohradský, právě vrcholí. Listí opadává z korun listnatých

Read More...

Ukončení 3. etapy obnovy elektroinstalací 4. p. obecních bytových domů

Vážení čtenáři, začátkem října letošního roku byla dokončena třetí etapa obnovy elektroinstalací páteřních rozvodů ve společných prostorách obecních domů. Jednalo se o čtyřpodlažní bytové domy Mutěnická 15, 17, 19, 21 a Vlčnovská 2, 4, 6, 8. Cílem obnovy, stejně jako v předchozích dvou etapách, byla oprava páteřních rozvodů, instalace nových rozvodných skříní, výměna domovních telefonů, instalace světel s pohybovými čidly, vč. instalace

Read More...

Říjen 2021

V úterý 31. srpna 2021 proběhlo slavnostní otevření odloučeného pracoviště mateřské školy Prušánecká – nových tříd v areálu bývalé základní školy Bzenecká.  Vážení vinohradští spoluobčané, letošní prázdniny a dovolené jsou nenávratně za námi. Nadchází podzimní roční doba, která uvozuje konec kalendářního roku spojeného trvale a pevně s oslavou vánočních svátků. Letošní léto – ostatně i to loňské – jsme si užili v plné parádě. A přitom

Read More...

Ohlédnutí se za dalším ročníkem akce „Bavíme se na Vinohradech“

V sobotu 4. září se Vinohrady probudily do krásného pozdně letního dne, ve kterém se konal pod záštitou starosty PhDr. Jiřího Čejky další ročník tradiční a oblíbené akce pro malé i velké obyvatele naší městské části „Bavíme se na Vinohradech“, doplněný účastí malých pivovarů. V dopoledním programu, který se protáhl až do odpoledních hodin, se na 180 dětí v doprovodu rodičů nejprve účastnilo rozmanitých soutěží s plněním úkolů, které pro ně připravily lektorky „Domečku“

Read More...

Září 2021

V sobotu 19. června se opět na Vinohradech představily mladé začínající kapely. Vážení vinohradští spoluobčané, letošní léto je (podobně jako to loňské) požehnané častými dešti i letními, někdy i vysokými, až tropickými teplotami. V našem vinohradském, či chcete-li „brněnském“ prostoru, naštěstí počasí až na ty občasné tropické teploty nijak výrazně nevybočuje do extrémních rozměrů. A my jsme tudíž dosud byli a věřím, že i do budoucna budeme, ušetřeni hrůz v podobě

Read More...

Červenec-srpen 2021

Zaměstnanci firmy Gardner Denver-Shared Service Center, Brno, Czech Republic spolu se svými dětmi provedli 24. dubna v rámci Dne Země úklid okolí Růženina Dvora. Úklid byl proveden ve spolupráci s vinohradskou radnicí. Na snímku rodiče s dětmi, zřejmě po ukončení prací. Vážení vinohradští spoluobčané, pandemická situace, ve které se díky covidu-19 již přes rok nacházíme, začíná zřejmě, zaplať pánbůh, ustupovat. Klesají počty nakažených, snižují se čísla

Read More...

Připomínky k návrhu ÚPmB 2021

V rámci pokračující tvorby nového Územního plánu města Brna, uplatnila (stejně jako v roce 2020) MČ Brno-Vinohrady k jeho návrhu své požadavky formou připomínek, a to následovně: Zi-7 Šedova B/v5 – připomínka: RMČ nesouhlasí s výškovým limitem B/v5 pro celou lokalitu Šedova. RMČ navrhuje v rámci připomínky zanesení dvou hodnot pro funkční a prostorové využití plochy. RMČ navrhuje lokalitu Šedova v polovině rozdělit na dva výškové

Read More...