Připomínky k návrhu Územního plánu města Brna

V současné době Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, připravuje návrh nového Územního plánu města Brna (dále ÚPmB) jako výsledné řešení rozvoje města. Návrh je zpracováván na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na svém zasedání konaném dne 19. 6. 2018. Zpracovatelem nového ÚPmB je Kancelář architekta města Brna (KAM). V rámci projednávání návrhu ÚPmB bylo možno

Read More...

Červen 2020

V sobotu 16.5.2020 se opět konaly Vinohradské trhy, tentokrát za přísných hygienických nařízení. Vážení vinohradští spoluobčané, letošní zimní, jarní a zřejmě i letní měsíce prožíváme a prožijeme v sevření a ve stínu infekčního (korona)virového nebezpečí, které obstoupilo i naši zemi a ohrožuje i naše občany. Pod tichou hrozbou koronavirové pandemie byl také v naší zemi utlumen život a dění snad ve všech oblastech. Koronavirus podle všeho pocuchal společenské vztahy, životní

Read More...

2 etapa obnovy elektroinstalací bytových domů pokračování – Pálavské nám. 6, 7, 8, 9

Vážení nájemníci, v rámci 2. etapy obnovy elektroinstalací ve společných prostorách obecních bytových domů již v současné době pokračují práce v domě na Pálavském nám. 6, 7, 8, 9. Obnovu elektroinstalace v celém domě zajišťuje společnost ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., která rovněž v koordinaci s Bytovým a všeobecným odborem ÚMČ Brno-Vinohrady zajištuje pravidelné informování nájemníků o postupu prací. Rovněž s přihlédnutím na současnou epidemiologickou situaci jsou pracovníci zhotovitelské

Read More...

Květen 2020

Na setkání s ředitelem Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfem Nytlem byli místostarostové MUDr. Miroslav Šeda a prof. Petr Dvořák ubezpečeni, že domov disponuje veškerými prostředky a organizačními opatřeními pro ochranu klientů před COVID 19. I přesto byl malý dárek – sáček s textilními rouškami, kvitován s povděkem. Přiložený obrázek dokumentuje, že předepsaná preventivní vzdálenost venku před domovem, kde setkání probíhalo, byla dodržena. Vážení vinohradští spoluobčané, pěkné jarní

Read More...

Červenec-srpen 2018

Vážení vinohradští spoluobčané, v těchto posledních červnových dnech, těsně před vypuknutím školních prázdnin, byly dokončeny práce na opravě dvojitého chodníku v centru Vinohrad jeho vydlážděním. Tento chodník, vedoucí od přechodu v jižní části Pálavského náměstí až po ulici Bořetickou, je počátkem postupných oprav všech našich chodníků, nikoliv jak tomu bylo dosud primitivní asfaltáží, ale způsobem noblesním, od pohledu vzhledným a moderním – tedy dlážděním. Nikdo,

Read More...

Červen 2018

Vážení vinohradští spoluobčané, po malém, lehkém ohlédnutí zjistíme, že jsme docela nedávno prožili již dvacátou šestou Vinohradskou výstavu vín. Její nejdůležitější část, věnovaná veřejnosti, letos proběhla v sobotu 5. května. Význam či výjimečnost naší letošní vinařské výstavy spočívá především ve změně místa jejího tradičního konání. Ze sálu „nad Albertem“ a z přilehlých venkovních prostor se celá vinohradská soutěžní výstava vín letos přemístila do nově zbudovaného

Read More...

Květen 2018

Vážení vinohradští spoluobčané, i v těchto dnes se mne mnozí z Vás ptají, zda budeme v obecních bytech zvyšovat nájemné. Ne nebudeme. Platí to, co jsem již několikrát k těmto otázkám poznamenal při rozhovorech s Vámi, či napsal. Totiž, nájemné v obecních bytech zvýšilo město Brno (nikoliv městská část – ta byla a je proti) lidem, kteří se do obecních bytů nastěhují (nastěhovali) po 1. říjnu roku 2017. Takových

Read More...

Duben 2018

Vážení vinohradští spoluobčané, je mi líto a smutno z toho, že pro Vás dnes mám jedno velmi smutné sdělení. Jistě si téměř všichni vzpomenete na milou událost z června loňského roku. Tehdy v soutěži o nejzajímavější strom roku (Brněnský strom roku) ekologického časopisu Veronika zvítězil vinohradský exemplář – mohutný topol bílý – stojící v parku nedaleko radnice. Do soutěže jej přihlásil vinohradský občan pan Jiří

Read More...

Březen 2018

Vážení vinohradští spoluobčané, nastává období, kdy končí zima (alespoň kalendářně) a brzy se všude kolem rozloží jaro. Nastává rovněž období, které pro mne a několik dalších lidí znamená horečné usilování, směřující k zajištění naší tradiční zábavy, slavnosti a velké události, kterou je samozřejmě Vinohradská výstava vín. Právě v tomto čase objíždíme spolu s panem ředitelem kulturního centra Jiřím Huňáčkem významné jihomoravské vinařské obce a především

Read More...

Únor 2018

Vážení vinohradští spoluobčané, v letošním roce si budeme připomínat výročí nejvýznamnější události našich moderních národních dějin. Budeme si totiž připomínat 100. výročí vzniku československého státu, který nesl od svého počátku oficiální název Republika československá. Onen státní útvar Čechů, Slováků a zástupců dalších národností byl od prvopočátku postaven na Masarykem prosazovaných demokratických, republikánských a humanitních principech. Tento stát, kterému často přidělujeme označení „první republika“,

Read More...