Ukončení 2. etapy obnovy elektroinstalací 8 p. obecních bytových domů a výměna závětrných dveří

Vážení čtenáři,

v současné době jsme dokončili 2. etapu obnovy elektroinstalací společných prostor 8-patrových obecních bytových domů. Tato 2. etapa v sobě zahrnovala následující domy:

– Vlčnovská 3, 5, 7, 9,

– Prušánecká 11, 13, 15, 17,

– Pálavské nám. 6, 7, 8, 9.

Předmětem veřejné zakázky byla oprava, spočívající v obnově elektroinstalace páteřních rozvodů a společných prostor domu, nových rozvodných skříní, včetně výměny a rozšíření stávajících světel včetně pohybových čidel na chodbách domů. Dále zahrnula instalaci nouzových únikových osvětlení s vlastními zdroji zálohy, kompletní výměnu domovních telefonů či nová připojení stávajících ventilátorů na střeše… Rovněž byly provedeny všechny nutné a nezbytné zkoušky, atesty, elektrické revize dle ČSN s případným odstraněním závad.

Škoda jen, že jsme již zaznamenali, že např. na Pálavském nám. 7 došlo k poškození nové rozvodné skříně. Náklady na celou 2. etapu dosáhly celkem 17 mil, – Kč z toho 11 mil, – Kč bylo uhrazeno z rozpočtu Bytového odboru ÚMČ Brno-Vinohrady a 6 mil, – Kč bylo poskytnuto jako dotace z rozpočtu MMB.

Poděkování za dobrý přístup a spolupráci patří společnosti ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., která ve spolupráci s Bytovým odborem ÚMČ zajistila realizaci celé veřejné zakázky. V neposlední řadě také chceme poděkovat samotným nájemníkům, kteří v průběhu rekonstrukcí byli vstřícní a nápomocni.

Dalšími pracemi, které nyní budou realizovány v obecních bytových domech Vlčnovská 3, 5, 7, 9, Prušánecká 11, 13, 15, 17, Pálavské nám. 6, 7, 8, 9, je výměna starých a opotřebovaných závětrných dveří u schránek, včetně bouracích, zednických a malířských prací a podlah v přízemí.

Bc. Michal Krejsa, místostarosta m. č.

Ing. Eva Králíčková, vedoucí odboru bytového a všeobecného