Únor 2021

V roce 2020 začala m. č. uvolněné obecní byty kompletně rekonstruovat, vč. nového bytového jádra a elektroinstalace.


Vážení občané Vinohrad,

dovolte, abych vás pozdravil na začátku nového roku 2021 a popřál nám všem mnoho zdraví, které je pro nás všechny v posledních měsících tak důležité. Určitě by nikoho z nás před rokem nenapadlo, jaká zkouška se na nás chystá, zkouška, kterou prochází celé lidstvo. Zvládnutí celé epidemie je mimo jiné závislé na nás na všech a vychází také z našeho přístupu k sobě samým a přístupu k ostatním. Proto i začátek letošního roku a zřejmě celý rok nebude pro nikoho z nás jednoduchý, bude obtížný, složitý, ale překonáme jej!

Vážení občané, Vinohraďané, jste zvyklí na pravidelné úvodníky pana starosty. Z důvodu jeho nemoci jsem se zhostil únorového úvodníku a dovolím si vás, kromě přání všeho dobrého, v tomto nelehkém roce informovat o proběhlých i nastávajících akcích.

V současné době probíhá v budově bývalé ZŠ Bzenecká 23 výstavba tří tříd mateřské školy. Bude se jednat o detašované pracoviště MŠ Prušánecká. Práce nyní probíhají dle harmonogramu a po jejich ukončení v květnu 2021 a následném dovybavení předpokládáme otevření na začátek nového školního roku 2021/2022. Podrobně vás o dalším postupu prací a následném otevření nových tříd bude informovat místostarosta prof. Petr Dvořák.

Pro rozšíření volnočasových aktivit došlo v minulém roce k realizaci workoutového hřiště a následovalo rovněž doplnění nových herních prvků na dětských hřištích. Na webu úřadu jsme (zatím ve zkušební verzi) spustili novou aplikaci, mapující hřiště na území Vinohrad, najdete ji na adrese: http://www.vinohrady.brno.cz/mc-vinohrady/mapa-detskych-hrist-a-sportovist.

V tomto čísle vydání Informu si můžete přečíst článek komise pro životní prostředí, jejíž členové se zaměřili na frekvenci vyvážení kontejnerů pro směsný i tříděný odpad. Jednoznačným dlouholetým problémem na Vinohradech je vytváření černých skládek, které vzniknou u kontejnerových stání. Jejich obsah je různý – starý nábytek, stavební materiál z rekonstrukcí bytů, elektronika atp. Setkal jsem se také s názory, že MČ je povinna na své náklady tyto skládky odstraňovat – ne, není. Kolem našeho sídliště jsou 2 sběrná střediska odpadu, a to při ulici Líšeňská a ulici Josefy Faimonové. Každý, kdo disponuje větším objemem odpadu, který není určený pro odpad směsný nebo tříděný, by měl tyto sběrné dvory navštívit. Bohužel se tak ve všech případech neděje, výsledek vidíte sami. Zakladatel skládky se dopouští přestupku a vystavuje se možnému finančnímu postihu. Na výše pokut odkazuje tabulka u článku komise pro životní prostředí. Buďme, prosím, ohleduplní k místu, kde žijeme a životnímu prostředí.

Dovolím si ještě několik informací z oblasti bytového hospodářství. V minulém roce jsme začali kompletně rekonstruovat uvolněné obecní byty, v rekonstrukcích hodláme soustavně pokračovat i v roce letošním. Na konci minulého roku byly v domech Vlčnovská 3,5,7,9, Prušánecká 11,13,15,17, Pálavské nám. 6,7,8,9 zbudovány nové závětrné dveře v prostoru u schránek, staré již byly v dezolátním stavu a výměna byla nutná nejen z technického, ale i estetického hlediska. Ze zpětné vazby od vás nájemníků vím, že jste s nimi spokojeni, bohužel musím konstatovat, že na Prušánecké 11 došlo hned na začátku roku po instalaci k vandalismu a klika od dveří byla zničena tak, že dveře nešly otevřít. Drobného vandalismu jsme svědky v řadě domů na Vinohradech. Některé domy ve správě SVJ již přikročily k vybudování kamerového systému, který má za úkol nejen chránit majetek, ale i zvyšovat bezpečnost a prevenci.

Na bytovém odboru jsme nechali minulý rok zpracovat projektovou dokumentaci na zbudování kamerového zabezpečení v obecních bytových domech. V letošním roce proto necháme nainstalovat ve vstupních prostorách všech obecních domů (vč. domů s pečovatelskou službou nebo domu Mikulovská 9) kamerový systém, který omezí vandalismus a zajití větší bezpečí obyvatel domu.

Rovněž budeme letos pokračovat v obnově staré elektroinstalace za novou ve společných prostorách domů, tentokrát v domech Mutěnická 15, 17, 19, 21 a Vlčnovská 2, 4, 6, 8. Součástí výměny bude mimo jiné instalace osvětlení na pohybové čidlo či nových domovních telefonů.

Během letošního roku rovněž navážeme a budeme pokračovat v opravách a dláždění chodníků zámkovou dlažbou.

 

Vážení spoluobčané,

s přáním všeho dobrého a pevného zdraví

Michal Krejsa, 1. místostarosta MČ Brno-Vinohrady

Na konci roku 2020 byly v 8. p. obecních domech zbudovány nové závětrné dveře v prostoru u schránek.