Za JUDr. Česlavem Gojným

Vážení vinohradští spoluobčané, do následujících řádků, přiznávám, se mi příliš nechtělo. Jedenadvacátého ledna 2022 totiž navždy opustil Vinohrady i tento svět báječný člověk – JUDr. Česlav Gojný. Doktor Gojný byl a je známou vinohradskou postavou. Dlouhá léta působil coby člen našeho zastupitelstva a předsedal několika odborným poradním komisím. Jako sportovec (v mladším věku se věnoval boxu) vedl komisi sportovní a mládeže. Ty další komise, jimž předsedal, si již nedokážu vybavit, což ale není podstatné. V zastupitelstvu jsme sice oba stáli na protilehlých březích jsa institucionálně opačně zařazeni, to však nijak nebránilo tomu sejít se na dvě či několik deci nebo na dobré jedno či několik vychlazených a probrat, co bylo třeba nebo si jen tak pohovořit. S panem doktorem byla vždy legrace a dobrá zábava. Rozuměl řadě problémů, byl sečtělý a fajn se s ním diskutovalo či, chcete-li, disputovalo. Byl nadaný slovem mluveným i psaným. Jeho literární pokusy i opusy vždy dokázaly nadchnout, pobavit i dovést k zamyšlení. Doktor Gojný stál v čele instituce spravující brněnské lázně a plovárny. Dlouho jsme plánovali, že si společně zaplaveme, že si zaplave celé vinohradské zastupitelstvo. Tento záměr se bohužel neuskutečnil. Vypadal na první pohled docela legračně, zábavně, ovšem nepostrádal nepřehlédnutelný lidský rozměr. Vždyť se političtí oponenti nemusí stále přít a hádat, mohou si společně třeba zaplavat. Ano, lidskost je ta kategorie, která Česlava Gojného snad nejlépe vystihovala. Ta bude, v podání doktora Gojného, aniž si to uvědomíme, chybět, moc chybět.

 

S Pánem Bohem, drahý pane doktore Česlave Gojný.

 

Jiří Čejka