Září 2020

Na Vinohradech 27. června 2020 opět zazářily začínající kapely, a to již na 10. ročníku festivalu Mladých kapel. Hudební produkce byla pro lidi příjemnou vzpruhou po dlouhém, koronavirem vynuceném, kulturním půstu. Pořadatelé děkují všem účinkujícím a návštěvníkům za výkony a podporu.


Vážení vinohradští spoluobčané,

právě v polovině srpna, kdy se připravuje zářijové číslo Vinohradského Informu, tropická letní tepla a spalující sluneční žár ovládly počasí v naší krajině. I když letošní léto je výrazně méně teplotně radikální a je oproti předchozím pěti letům, zaplať Bůh, docela dostatečně svlažováno dešti (i u nás na jižní Moravě), přesto ona výrazná letní tepla sužují mnohé z nás, trápí rostliny i zvířata, žijící v našich příbytcích, v našem okolí. V těchto horkých chvílích rozumný člověk ocení a poděkuje stromům za stín, za ochlazení a zvlhčení ovzduší, zkrátka za zpříjemnění žhavého letního dne. Úloha a pomoc stromů a zeleně obecně je taková. Proto na Vinohradech stojíme na straně zeleně, podporujeme její výsadbu a staráme se o ni. I v letošním roce budou vysazeny desítky stromů a keřů coby nová výsadba i jako náhradní výsadba za stromy a keře, které uhynuly stářím či podlehly nemocem. Na Tvrdonické ulici bude na podzim vysazena nová (asi) kaštanová alej, u psího výběhu v téže lokalitě přibyl živý habrový plot, který časem zmohutní a vytvoří předěl mezi výběhem a silnicí. Na více místech po Vinohradech byly vysazeny nové dřeviny jako náhrada za stromy nemocné, pokácené. Takový postup důsledně vychází z odborných zásad zahradní architektury a s odborníky z oné oblasti jsou naše kroky konzultovány a prováděny. Teplé letní dny zpříjemňují též vodní prvky. Na Vinohradech by měla přibýt ve druhé polovině roku fontánka. Moc se o to snažím; již jednou se její pořízení nezdařilo prosadit, řekněme z administrativních důvodů. Tentokrát to, velmi věřím, vyjde. Stát by ona fontánka měla v prostoru mezi Albertem a bývalým řeznictvím – na náměstíčku – tam, kde dnes stojí uschlý habřík, nevím kolikátý již. Stromkům se v tom místě nedařilo, fontánka tam, doufám, bude trvalým přínosem.

V letošním roce sužuje takřka celý svět i naši zemi, náš kraj a naše město, koronavirová nákaza. V jejím vnímání je sice naše společnost rozpolcena, ale i ti, co onu virovou infekci nepovažují za nebezpečí, tak i ti, kteří naopak v ní vidí hrozbu, žijí ve velmi nepříjemné, svíravé a až bojové atmosféře. Když jsem o tom celém v půli srpna uvažoval, přišlo mi na mysl, že v podobně společensky napjaté situaci se ocitli obyvatelé jižní Moravy a zvláště obyvatelé Brna v létě před tři sta sedmdesáti pěti lety. Tehdy celý civilizovaný svět (rozuměj Evropu) sevřela krutá válka zvaná třicetiletá. A na jejím sklonku, v létě roku 1645, tedy právě před 375 lety, se stěžejní vojenské události odehrávaly na jižní Moravě, konkrétně před branami města Brna, které oblehlo švédské vojsko pod velením geniálního generalissima Lennarta Torstensona. Tehdejší Brňané s asi 1 500 brněnskými obránci prožívali nepochybně obrovské napětí, obavy a strach o své životy a životy svých blízkých. Sto dvanáct dnů trvala obrana Brna – od května do srpna onoho roku. Po vlekoucím se obléhání provedla obléhající švédská armáda v čele s elitním plukem Altblau dne 15. srpna generální útok na město. Na několika směrech se tenkrát Švédové pokusili zdolat brněnské hradby a ukončit obléhání svým úspěchem. Nepodařilo se jim to. Důvodů, proč se početnému švédskému vojsku královny Kristýny a jejímu veliteli Torstensonovi nepodařilo Brno pokořit, bylo víc a rozebírat je není nutné. Podstatné je, že se tehdy Brňané ubránili silnému protivníkovi, protože chtěli. My, dnes žijící na brněnském území, také svádíme zápas se silným protivníkem. Rovněž i my mnozí žijeme v obavách, v napětí a snad i strachu. Věřím, že i my se ubráníme a vítězně se rozhlédneme, podobně jako naši předchůdci před oněmi třemi stovkami a pětasedmdesáti lety.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám příjemný a nenásilný přechod z dovolených a prázdnin do Vašich zaměstnání a do škol, ke svým pracovním povinnostem. Vinohradským dětem a žákům i jejich učitelům přeji zvládnutí povinností ve ztížených podmínkách, které nám letošní rok přinesl.

Jiří Čejka, starosta


Na Vinohradech 27. června 2020 opět zazářily začínající kapely, a to již na 10. ročníku festivalu Mladých kapel. Hudební produkce byla pro lidi příjemnou vzpruhou po dlouhém, koronavirem vynuceném, kulturním půstu. Pořadatelé děkují všem účinkujícím a návštěvníkům za výkony a podporu.