Září 2021

V sobotu 19. června se opět na Vinohradech představily mladé začínající kapely.


Vážení vinohradští spoluobčané,

letošní léto je (podobně jako to loňské) požehnané častými dešti i letními, někdy i vysokými, až tropickými teplotami. V našem vinohradském, či chcete-li „brněnském“ prostoru, naštěstí počasí až na ty občasné tropické teploty nijak výrazně nevybočuje do extrémních rozměrů. A my jsme tudíž dosud byli a věřím, že i do budoucna budeme, ušetřeni hrůz v podobě tornád, přívalových dešťů se záplavami, s kroupami a podobnými nebezpečnými přírodními „hříčkami“.  Važme si toho.

Zmíněná již letní vedra, jak řečeno, jsou doma i na Vinohradech. Pro jejich zmírnění vysazujeme zeleň, která je výborným bojovníkem s drásavým teplem. Zejména poskytuje stín, chtělo by se říci blahodárný stín, a také má zásluhy na zvlhčování a tedy i na ochlazování vzduchu.  Na podporu zmírňování veder a zlepšování letního prostředí jsme nedávno pojali záměr zbudovat v prostoru před Albertem kašnu. Ne velkou, vysokou asi jeden a půl metru, z nelehce rozbitné litiny. Kašna měla stát na místě, kde se znatelně nedařilo již poněkolikáté vysazenému stromu (habru). Kašnička zde měla provlhčit ovzduší, potěšit a osvěžit kolemjdoucí, zejména děti. Pro postavení dvoustupňové kašny v tomto místě jsme ovšem byli nuceni podle zákona získat písemný souhlas vícero vlastníků pozemku (jsou jimi uživatelé objektu OC 2, jedním z nich je i naše městská část), na němž měla vodu tryskající kašna stát. Po velkém úsilí jsme získali všechny potřebné písemné souhlasy se zbudováním na pozemku, až na jeden. S umístěním nesouhlasil jeden jediný vlastník bytu v objektu OC 2 (přesněji jeden manželský pár). Proti tomu souhlas s umístěním kašny na pozemku dalo zbývajících třináct vlastníků bytů, Bytové družstvo Vinohrady, obchodní společnost vlastnící přízemní prostory OC2 a samozřejmě souhlasila i naše městská část. Stačil však onen jeden nesouhlas a ideální umístění kašny na vinohradském „zlatém kříži“ padlo. Přiznám se, že mě takový výsledek nemile překvapil. I přemítal jsem, co může někomu přinést takové počínání. K podstatě jsem zřejmě došel, leč veřejně nebudu svůj „objev“ sdělovat. Jisté však je, abych Vás dlouho nenapínal, že řešení pro bezproblémové zbudování kašny po zralé úvaze je na světě. Kašna bude stát v prostoru náměstíčka mezi objekty OC1 a OC2. Nebude však stát na pozemku, který je v držbě více vlastníků. Bude umístěna na pozemek, který je výhradně ve správě a držení vinohradské městské části. Kašna bude tedy umístěna k radosti a k osvěžení kolemjdoucích v prostoru při poště. Pod krásný, v tom místě stojící vzrostlý strom (habr), bude instalována lavička, kterou jistě využijí i lidé, stojící v nedůstojné frontě směřující k poště. Kašna s lavičkou by měly být umístěny do nového prostoru mezi OC1 a OC2 na podzim.  Tolik snad k tomu, jak z prostých a logických situací mohou vzniknout nepochopitelné problémy. No řekněte sami. Co může komu vadit na tak samozřejmé a prospěšné stavbě, jakou je třeba v létě tryskající fontána.

Vážení Vinohraďané, když už jsem se v řádcích výše dotkl vinohradské poštovní instituce, dodám jen pro Vaši informaci, že asi každý z nás je nespokojen s její činností. O tom, že transformace pošt v republice povede k lepšímu, si myslel málokdo. I já jsem panu poštovnímu řediteli předestřel své pochybnosti o přínosech a poreformním fungování pošt v České republice obecně a na Vinohradech zvlášť. Stalo se tak, jak většina z nás předpokládala. Co jsem informován, spokojeni s poštou po provedených změnách nejsou nikde. Proto jsem pana ředitele docela nedávno požádal, pro pořádek i písemně, o zjednání nápravy v činnosti pošty na Vinohradech. Odpověď jsem zatím neobdržel.

Vážení spoluobčané, v loňském roce nám koronavirová pandemie neumožnila leccos, včetně pokračování v opravách vinohradských chodníků. Letos je situace značně příznivější. Oprava chodníků letos bude a bude navazovat na opravu chodníků, která skončila na Prušánecké ulici. Opravy se protáhnou až na ulici Vlčnovskou. Současně se uskuteční oprava chodníků ve směru od Pálavského náměstí č. 1 až po Prušáneckou ulici č. 9. Opravy započnou počátkem září, budou šetrné k veřejné zeleni a budou prováděny dlážděním. V příštím roce se oprava chodníků zaměří na linii od Pálavského náměstí č. 9 po ulici Bořetickou č. 8. Připravují se také akutní opravy chodníků, které vycházejí i z Vašich poznatků.

Vážení vinohradští spoluobčané, vracíme se do „běžných“ dnů roku. Čas prázdnin a dovolených skončil. Přeji Vám hodně úspěchů ve Vašich zaměstnáních, ve Vašich studiích a přeji Vám především zdraví. A přeji Vám také, aby ty podzimní a zimní dny, zbývající do konce roku, nebyly zas až tak „běžné“.

Jiří Čejka, starosta