Září 2022

Pohled na budoucí podobu parku před radnicí kolem fontány. Na čtyřech místech budou vysazeny pestrobarevné záhony květin. Práce budou dokončeny do poloviny září. Pohled na nové úpravy parku použit ze studie výsadby.


Vážení vinohradští spoluobčané,

dopisuji poslední úvodník Vinohradského Informu, vycházejícího v pozvolně končícím čtyřletém volebním období. Ono končící volební období, odvíjející se od podzimu 2018 do září 2022, náleželo (a vlastně ještě chvíli náleží) po mém soudu a po zkušenostech, které jsem dosud nasbíral, zřejmě k těm dramatičtějším, pohnutějším. Postarala se o to samozřejmě covidová epidemie, která zasáhla dosud nevídaně do našich životů, do našeho způsobu života, do všech oblastí existence naší společnosti. Komplikace běžného života i pracovních výkonů byly značné. To v prvé řadě. Ale také se v těchto uplynulých čtyřech letech na politické scéně naší obce neblaze zjevila dosud nevídaná a nepoznaná hrubost, buranství, pomlouvačné kampaně, pokleslá šeptanda a vím já, co ještě. Také pravda se často stala překonanou a nerespektovanou kategorií, naopak nepravda vítaným nástrojem politického boje. Turbulence, do kterých byla snaha vtáhnout i často udivenou a ohromenou veřejnost, byla někdy až závratná. Po takových nepříjemných zkušenostech minulých dnů, měsíců, vlastně i let, věřím a jsem přesvědčen, že nové volební období bude prosto takových praktik a projevů i jejich nositelů. Že v práci pro obec bude převládat rozumem vyztužená harmonie spolupráce protistran, která nechť je samozřejmě i nanejvýš kritická. O tom všem rozhodnou blížící se obecní (čili komunální) volby. Budou se konat letos na podzim 23. a 24. září. O výsledku, a tedy o směrování rozvoje vinohradské obce, rozhodnete vy, vinohradští voliči, kteří přijdete k volbám, kteří přijdete volit. Vážení spoluobčané, srdečně Vás zvu ke komunálním volbám, konaným v pátek 23. září či v následující den, v sobotu 24. září. Rozhodnete o sobě, rozhodnete o Vašich blízkých, rozhodnete o Vinohradech. A dovolím si s pokorou připomenout: srdce i rozum s sebou.

Vážení Vinohraďané, na samém konci volebního období vinohradská radnice dokončuje nebo má připraveno k dokončení do závěru roku ještě několik důležitých počinů. Velkou radost mi přináší, jako ostatně vždycky, plánovaná náhradní výsadba nových stromů za stromy, které především z důvodu nemoci musely být odstraněny. Náhradní výsadby jsou garantem stavu, který nedopustí úbytek dřevin na Vinohradech. Naopak. Často požaduji, spolu s vinohradskou radou, za nuceně pokácený strom výsadbu více – dvou či tří – nových stromů. Letos na podzim bude vysazeno třicet šest stromů jako náhrada za nuceně odstraněné dřeviny. Od podzimu tak budeme potkávat v našich ulicích nově vysazené javory (kleny i babyky), sakury (tedy japonské třešně – kvetoucí nádherně růžovými květy), kaštany, břízy, lípy, habry a další druhy. Zase bude na Vinohrady o poznání hezčí pohled.

V rámci výsadby zeleně doznají i záhony v parku před radnicí okázalé změny. Namísto travin dnes nevzhledně rostoucích a roztřapených na okrajích travnatých zavlažovaných ploch budou podle projektu zahradních architektů osázeny záhony pestrými květinami. Druhově pestré rostliny nejen oživí, ale též zkrášlí tato místa s vodotryskem, jež jsou hojně navštěvována veřejností. Jak budou plochy v parku před radnicí s nově vysazenou pestrou květenou vypadat, vám přibližuje celkový pohled ze studie zahradních architektů, otisknutý na titulní stránce dnešního čísla.

Vážení spoluobčané, mnohým z Vás, a především naší mládeži, přinese nepochybně radost ze hry a z pohybu nedávno zbudované hřiště pro malou kopanou s travnatým povrchem. Nově zbudované fotbalové hřiště je hráčům k dispozici v areálu bývalé základní školy na Bzenecké ulici v sousedství dvou tenisových kurtů. Slavnostní otevření fotbalového hřiště pro veřejnost se uskuteční v neděli 11. září 2022 v 8.30 hodin slavnostním výkopem. V 9.00 hodin pak bude zahájen fotbalový turnaj družstev mladých hráčů malé kopané. Cítím to ve svých starých fotbalových kostech, že především vinohradská fotbalová mládež, ale též odrostlejší fotbalová veřejnost, prožijí na této zelené ploše mnoho sportovních zážitků a hodně radosti ze hry. Na slavnostní zahájení v neděli 11. září 2022 jste pochopitelně všichni zváni. Začátek je v 8.30 hodin.

Radost mi pochopitelně dělá i zpráva, která již podrobněji zazněla na stránkách minulého Informu. Nejpozději do konce letošního roku bude dokončena výstavba třetího, v tomto případě oploceného, výběhu pro pejsky. Výběh bude stát na ploše při ulici Věstonické, vedle budovy bývalého K-masa. V prostoru výběhu budou rozmístěny herní prvky pro dovádění a snad i pro výcvik vinohradských pejsků. Ti odjinud budou mít pochopitelně také vstup volný.

Vážení spoluobčané, nezmínil jsem všechny kroky, které se ještě na Vinohradech do konce roku uskuteční. Například ve třech vinohradských ulicích započala oprava chodníků dlážděním a měla by být završena na přelomu září a října. Byl opraven povrch tenisového kurtu a uskutečnila se řada dalších, převážně drobnějších akcí.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám po příjemně strávených prázdninách a dovolených úspěšný nástup do zaměstnání a škol. Přeji Vám zdraví a slušné životní podmínky, které, doufám, nebudou ohroženy. A konečně Vám přeji dobrou volbu v pátek či sobotu 23. nebo 24. září.

Jiří Čejka, starosta