Zbudování nového kamerového systému v obecních bytových domech

Vážení čtenáři,

v druhé polovině letošního roku jsme přistoupili k zbudování nového kamerového systému v obecních bytových domech. Začátkem letošního roku, kdy jsme tento záměr publikovali ve Vinohradském Informu, probíhal výběr zhotovitele projektové dokumentace.

Opodstatnění ke zbudování kamerového zabezpečení vycházelo především z negativních vlivů v domech jako byly různé krádeže, poškozování vstupních dveří do domu, ničení schránek nájemníků, černé skládky v domě, ničení sklepních prostor v domech atd. Těmito negativními vlivy je ohrožován majetek městské části, ale také majetek a potenciálně i zdraví a bezpečnost obyvatel bytového domu. Je proto oprávněným zájmem městské části kamerový systém v bytových domech nainstalovat a využívat jej k ochraně majetku, bezpečnosti, zdraví a života osob pohybujících se v bytovém domě. Oprávněný zájem představuje pro městskou část právní titul ke zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (městská část z toho důvodu nevyžadovala souhlasy jednotlivých obyvatel bytových domů).

Zbudování samotného kamerového systému, zajistila společnost PERFECTED, s.r.o. Instalace probíhala postupně a zahrnovala všechny vstupní prostory obecních bytových domů. Ve 12p. domech byly kamery nainstalovány i u vstupních prostor do sklepů, jejíž prostory se stávají terčem poškozování a vykrádání.

Kamerový systém provádí kontinuální záznam obrazu ve vysokém rozlišení, včetně nočního režimu se záznamovou smyčkou. Kamerový systém není možné sledovat v domě online, stejně tak, že ani záznamy není oprávněn sledovat nikdo jiný, než předem určení a k tomuto oprávnění zaměstnanci městské části.

Instalace kamer je provedena tak, aby zasahovaly skutečně jen do těch prostor, kde je to nutné, což jsou pouze společné prostory bytových domů a také, aby bylo respektováno právo na ochranu soukromého a osobního života všech osob nacházejících se v bytových domech a přilehlých pozemcích. Předávání zaznamenaných dat provádí odpovědná osoba na základě přístupových hesel. Následné předání dat je prováděno pouze v souladu s účelem jejich instalace v případě vnitřního identifikovatelného incidentu nebo na vyžádání Policie ČR nebo orgánů činných v trestním řízení. Data jsou nevratně likvidována po pominutí účelu jejich využití.

Rovněž bylo nutné k celému systému zpracovat a schválit potřebné dokumenty, které se vztahují k samotnému provozu, jako je např. provozní řád, či vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů. Důležité informace pro obyvatele jsou vždy umístěny v jednotlivých vchodech každého domu. S kamerovým systémem se na Vinohradech můžeme setkat i v jiných domech, a to pod správou SVJ, kde se osvědčil. Rozšíření kamerového systému i ve všech obecních bytových domech na Vinohradech je tak krokem ochraně majetku před poškozením a krádeží, jakož i ochraně všech osob žijících v bytovém domě a v případě nutnosti poslouží jako důležitý nástroj pro Policii ČR, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatel domu.

Další informace k ochraně osobních údajů a nejčastější dotazy naleznete zde:
https://www.vinohrady.brno.cz/ochrana-osobnich-udaju

Michal Krejsa, 1. místostarosta m. č